Władze Wydziału

Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej

dziekan: prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

Instytut Instrumentalistyki
dyrektor: dr hab. Mikołaj Zgółka
zastępca dyrektora: mgr Renata Pabich
zastępca dyrektora: dr Przemysław Witek

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej
dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Olszewski
zastępca dyrektora: dr Maciej Kociński

Instytut Instrumentów Lutniczych
dyrektor: prof. AMP dr hab. Piotr Niewiedział
zastępca dyrektora: mgr Jan Mazurek