Władze Wydziału

Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej

p.o. dziekan: dr hab. Wojciech Olszewski

Instytut Instrumentalistyki
dyrektor: dr hab. Mikołaj Zgółka
zastępca dyrektora: mgr Renata Witczak
zastępca dyrektora: dr Przemysław Witek

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej
dyrektor: dr hab. Wojciech Olszewski
zastępca dyrektora: dr Maciej Kociński

Instytut Instrumentów Lutniczych
dyrektor: dr hab. Krzysztof Sowiński
zastępca dyrektora: mgr Jan Mazurek