Władze Wydziału

Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej

dziekan: prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

Instytut Instrumentalistyki
dyrektor: dr hab. Mikołaj Zgółka, ad.
zastępca dyrektora: mgr Renata Pabich, wykł.
zastępca dyrektora: dr Przemysław Witek, ad.

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej
dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Olszewski
zastępca dyrektora: dr Maciej Kociński, ad.

Instytut Instrumentów Lutniczych
dyrektor: dr hab. Piotr Niewiedział, ad.
zastępca dyrektora: mgr Jan Mazurek, wykł.