Władze Wydziału

Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej

DZIEKAN: prof. dr hab. Alicja Kledzik

Instytut Instrumentalistyki
dyrektor: dr hab. Mikołaj Zgółka
z-ca dyrektora: mgr Renata Witczak
z-ca dyrektora: dr Przemysław Witek

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej
dyrektor: prof. AMP dr hab. Wojciech Olszewski
z-ca dyrektora: dr Maciej Kociński

Instytut Instrumentów Lutniczych
dyrektor: prof. AMP dr hab. Krzysztof Sowiński
z-ca dyrektora: mgr Jan Mazurek