Władze Wydziału

dziekan
prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

 

dyrektor
Instytutu Instrumentalistyki
prof. AMP dr hab. Mikołaj Zgółka

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
wykł. mgr Renata Pabich 

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy

 

dyrektor
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Wojciech Olszewski

zastępca dyrektora
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
ad. dr Maciej Kociński 

dyrektor
Instytutu Instrumentów Lutniczych
prof. AMP dr hab. Piotr Niewiedział

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentów Lutniczych
wykł. mgr Jan Mazurek 

 

 

Skip to content