Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Katedra powstała w roku 2005 jako kontynuacja działalności istniejącego od 1991 roku Zakładu Rytmiki. Aktualnie Katedra w strukturze uczelni znajduje się na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej. 

Zadaniem Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej jest organizacja i prowadzenie pracy dydaktycznej, naukowej i artystycznej, a także opieka nad rozwojem kadry. W ramach realizowanego kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich przygotowuje się nauczycieli rytmiki, techniki ruchu, improwizacji fortepianowej, którzy pracują w przedszkolach, domach kultury, szkolnictwie ogólnokształcącym, szkołach muzycznych i szkolnictwie baletowym, a także w akademiach muzycznych oraz uczelniach kształcących wokalistów, aktorów i pedagogów. Studentów przygotowuje się też do wykonawstwa oraz twórczości w dziedzinie choreografii muzyki. Prowadzona na studiach magisterskich grupa przedmiotów z zakresu rytmikoterapii ma inspirować do wykorzystywania elementów rytmiki w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji. Absolwenci pracują z seniorami, osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, niewidomymi oraz pacjentami zaimplantowanymi wszczepem ślimakowym.

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej jest też organizatorem ogólnopolskich i międzynarodowych sesji naukowych, konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych zagadnieniom rytmiki, kompozycji ruchowej, improwizacji fortepianowej i rytmikoterapii. Cyklicznie organizowane jest Międzynarodowe Triennale Choreografii Muzyki, w ramach którego odbywają się koncerty kompozycji ruchowych utworów muzycznych oraz konferencja naukowa „Rytmika a kultura i edukacja”.

Działalność artystyczna pedagogów obejmuje tworzenie kompozycji ruchowych dzieł muzycznych, które prezentowane są przez Zespół Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Interpretowany w kompozycjach ruchowych repertuar muzyczny jest rozległy pod względem stylistycznym, formalnym i wyrazowym – od dzieł muzyki dawnej aż do utworów powstałych w XXI wieku. Tak bogaty materiał muzyczny stanowi doskonałe źródło inspiracji do twórczych poszukiwań różnorodnych środków ruchowych służących komponowaniu obrazów przestrzenno-ruchowych interpretowanych dzieł muzycznych.

Choreografie muzyki autorstwa pedagogów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej prezentowane były na wielu koncertach w kraju i za granicą, m.in. w Szwajcarii, Rosji, Belgii, Niemczech, we Francji, a także na Łotwie i Ukrainie.

Członkowie Katedry:

prof. dr hab. Małgorzata Kupsik – kierownik
prof. AMP dr hab. Kinga Ceynowa
dr Agnieszka Chenczke-Orłowska
dr Joanna Lange
dr Anna Kokocińska
dr Anna Kędzierska
dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
mgr Mirosława Hoffmann
mgr Emilia Pankowiak
mgr Anna Beker

Pedagogiczne praktyki studenckie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. K. Kurpińskiego w Poznaniu
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Kingi Ceynowa utworu muzycznego Pauline Oliveros Sound Patterns
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Rytmika dla seniorów (ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Zdjęcia i filmy dokumentujące działalność
Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu:

Kompozycja ruchowa Kingi Ceynowa utworu muzycznego
Fryderyka Chopina Mazurek D-dur op. 33
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Anny Kokocińskiej utworu muzycznego
Andrzeja Panufnika Arbor CosmicaXI Ewokacja
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Anny Kokocińskiej utworu muzycznego
Oli Gjeilo Northern Lights
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Kingi Ceynowa utworu muzycznego
Jakuba Królikowskiego Für Karlheinz
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Agnieszki Chenczke-Orłowskiej utworu muzycznego
Mateusza Ryczka Rings of Saturn
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Agnieszki Chenczke-Orłowskiej utworu muzycznego
Jarka Kordaczuka Multiroom, cz. I Foyer
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Joanny Lange utworu muzycznego
Karola Szymanowskiego I Kwartet smyczkowy C dur op. 37, cz. II Andantino semplice, in modo d’una canzona
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Joanny Lange utworu muzycznego
Karola Szymanowskiego I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37, cz. I Lento assai. Allegro Moderato
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Agnieszki Chenczke-Orłowskiej utworu muzycznego
Jarka Kordaczuka Multiroom, cz. I Foyer
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Kompozycja ruchowa Anny Kokocińskiej utworu muzycznego
Oli Gjeilo Northern Lights
w wykonaniu Zespołu Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

(ze zbiorów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Skip to content