Uczelniana Komisja Wyborcza

Dokumenty dotyczące wyborów na kadencję 2024-2028:

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PDF

Skład Uczelnianej komisji Wyborczej DOC

Uchwała nr 1 UKW z dnia 22.01.2024 PDF

Załącznik do Uchwały nr 1 UKW z dnia 22.01.2024 PDF

Załącznik do Uchwały nr 1 UKW z dnia 22.01.2024 DOC

Komunikat nr 1 UKW z dnia 22.01.2024 PDF

Komunikat nr 1 UKW z dnia 22.01.2024 DOC

Uchwała nr 2 UKW z dnia 22.01.2024 PDF

Załącznik do Uchwały nr 2 UKW z dnia 22.01.2024 PDF

Załącznik do Uchwały nr 2 UKW z dnia 22.01.2024 DOC

REGULAMIN WYBORCZY PDF

REGULAMIN WYBORCZY DOC

REGULAMIN WYBORCZY – załączniki

Komunikat nr 2 UKW z dnia 22.01.2024 PDF

Komunikat nr 2 UKW z dnia 22.01.2024 DOC

Komunikat nr 3 UKW z dnia 7.02.2024 PDF

Komunikat nr 3 UKW z dnia 7.02.2024 DOC

Wzór oświadczenia lustracyjnego PDF

Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego PDF

Uchwała nr 3 (regulamin wyborczy – zmiany) z dnia 19.02.2024

REGULAMIN WYBORCZY ze zmianami – tekst jednolity 19.02.2024

Uchwała nr 4 UKW (listy wyborcze) z dnia 19.02.2024

Komunikat nr 4 UKW (załącznik do Uchwały nr 4) z dnia 19.02.2024

Uchwała nr 5 UKW z dnia 19.02.2024 (regulamin spotkania wyborczego)

Załącznik do Uchwały nr 5 UKW Regulamin Spotkania otwartego ze społecznością

Informacja UKW nr 1 Wybory rektora (2)

Instrukcja zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora

Informacja nr 2 UKW o zebraniu wyborczym

Komunikat nr 5 UKW z dnia 6.03.2024

Informacja nr 3 UKW zgłaszanie kandydatów do kolegium elektorów

Instrukcja zgłaszania kandydatów do kolegium elektorów (2)

Uchwała Senatu nr 72 dot. opiniowania kandydatów na Rektora

Uchwała Rady Uczelni zaopiniowanie kandydata na stanowisko Rektora

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW wyjaśnienie

Informacja nr 4 UKW wybory elektorów

Komunikat UKW nr 6 Lista kandydatów do kolegium elektorów 1

Informacja nr 5 UKW

Samorząd Doktorantów Uchwała nr 1 wybór elektorów

Samorząd Studentów Zarządzenie – wybór elektorów

Protokół wyników wyborów – kolegium elektorów PROF. PROF. AMP

Protokół wyników wyborów – kolegium elektorów POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Protokół wyników wyborów – kolegium elektorów PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Komunikat nr 7 UKW skład kolegium elektorów

Informacja nr 6 wybory rektora

Komunikat nr 8 UKW – wybór rektora

Protokół UKW wybory rektora

Informacja nr 7 UKW zgłaszanie kandydatów na dziekana

Informacja nr 8 UKW WYBORY DZIEKANÓW

Instrukcja zgłaszania kandydatów na dziekanów i dyrektorów instytutów

Komunikat nr 9 UKW Lista kandydatów na stanowisko dziekana Wydziału I

Komunikat nr 10 UKW Lista kandydatów na stanowisko dziekana Wydziału II

Komunikat nr 11 UKW Wybory na stanowisko dziekana Wydziału I

Protokół UKW Wybór dziekana Wydziału I

Komunikat nr 12 Wybory na stanowisko dziekana Wydziału II

Protokół UKW Wybór dziekana Wydziału II

Informacja nr 9 UKW zgłaszanie kandydatów na dyrektora instytutu

Instrukcja zgłaszania kandydatów na dyrektorów instytutów

Informacja nr 10 UKW WYBORY DYREKTORA INSTYTUTU

KOMUNIKAT NR 13 UKW Lista kandydatów na stanowisko dyrektora INSTYTUTU KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

KOMUNIKAT NR 14 UKW Lista kandydatów na stanowisko dyrektora INSTYTUTU DYRYGENTURY

KOMUNIKAT NR 15 UKW Lista kandydatów na stanowisko dyrektora INSTYTUTU WOKALISTYKI

KOMUNIKAT NR 16 UKW Lista kandydatów na stanowisko dyrektora INSTYTUTU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

KOMUNIKAT NR 17 UKW Lista kandydatów na stanowisko dyrektora INSTYTUTU INSTRUMENTALISTYKI

KOMUNIKAT NR 17bis UKW Lista kandydatów na stanowisko dyrektora INSTYTUTU INSTRUMENTALISTYKI

KOMUNIKAT NR 18 UKW Lista kandydatów na stanowisko dyrektora INSTYTUTU INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH

KOMUNIKAT NR 19 UKW Lista kandydatów na stanowisko dyrektora INSTYTUTU JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ

KOMUNIKAT NR 20 UKW

Komunikat nr 21 UKW WYBORY DYREKTORA INSTYTUTU nowy termin

Komunikat nr 22 UKW

Komunikat UKW nr 23 Wybory Dyrektora Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki

WYNIKI GŁOSOWANIA NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Komunikat UKW nr 24 Wybory Dyrektora Instytutu Dyrygentury

WYNIKI GŁOSOWANIA NA DYREKTORA INSTYTUTU DYRYGENTURY

Komunikat UKW nr 25 Wybory na stanowisko Dyrektora Instytutu Wokalistyki

WYNIKI GŁOSOWANIA NA DYREKTORA INSTYTUTU WOKALISTYKI

Komunikat UKW nr 26 Wybory Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej

WYNIKI GŁOSOWANIA NA DYREKTORA INSTYTUTU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Komunikat UKW nr 27 Wybory na stanowisko Dyrektora Instytutu Instrumentalistyki

WYNIKI GŁOSOWANIA NA DYREKTORA INSTYTUTU INSTRUMENTALISTYKI

Komunikat UKW nr 28 Wybory Dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych

WYNIKI GŁOSOWANIA NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH

Komunikat UKW nr 29 Wybory Dyrektora Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej

WYNIKI GŁOSOWANIA NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU JAZZU I MUZYKI JAZZOWEJ

Komunikat UKW nr 30 UKW liczba miejsc w senacie

Informacja nr 11 UKW zgłaszanie kandydatów NA SENATORÓW

Instrukcja zgłaszania kandydatów NA STANOWISKO CZŁONKA SENATU

Informacja nr 12 UKW WYBORY CZŁONKÓW SENATU

Uchwała UKW nr 6 z dnia 7 maja 2024 – Wybory uzupełniające na kadencję 2020-2024 (2)

Komunikat nr 31 UKW WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DYREKTORA INSTYTUTU INSTRUMENTALISTYKI

KOMUNIKAT NR 32 UKW Wybory uzupełniające na kadencje 2020-2024 – Lista kandydatów na stanowisko dyrektora INSTYTUTU INSTRUMENTALISTYKI

Komunikat UKW nr 33 Lista kandydatów do senatu

Komunikat nr 34 UKW – Wyniki wyborów na stanowisko członka senatu

Protokół wyników wyborów – Senat – prof., prof AMP

Protokół wyników wyborów – Senat – pozostali nauczyciele akademiccy

Protokół wyników wyborów – Senat – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Komunikat UKW nr 35 – Wybory uzupełniające na stanowisko dyrektora Instytutu Instrumentalistyki, kadencja 2020-2024

Protokół wyników wyborów – Wybory uzupełniające 2020-2024 – dyrektor Instytutu Instrumentalistyki

Zarządzenie Zarządu Samorządu Studenckiego – Senat

Doktoranci Senat

Komunikat nr 36 UKW – Skład Senatu na kadencję 2024-2028

Komunikat nr 37 UKW – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

 


Archiwum:

Wybory Władz kadencja 2020/2024

Wybory Władz kadencja 2019/2020

Wybory Władz kadencja 2016-2020

Skip to content