Kontakt

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

 

ul. Święty Marcin 87
PL 61-808 Poznań
tel. (+48) 61 85 68 944 (centrala)
faks: (+48) 61 853 66 76
e-mail: amuz@amuz.edu.pl
ePUAP:  /AmuzPoznan/skrytka
NIP: 778 13 31 533
REGON: 000275731

konto bankowe:
66109013620000000036017907
Santander Bank Polska
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu

 Rektor
prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
tel. (+48) 61 85 68 910 (rektorat)
e-mail: rektor@amuz.edu.pl

Prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Sławomir Kamiński
tel. (+48) 61 85 68 996
e-mail: skaminski@amuz.edu.pl

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
prof. AMP dr hab. Szymon Musioł
tel. (+48) 61 85 68 977
e-mail: smusiol@amuz.edu.pl

Prorektor ds. projektów badawczych, promocji i ewaluacji uczelni
prof. AMP dr hab. Mikołaj Rykowski
tel. (+48) 61 85 68 979
e-mail: mrykowski@amuz.edu.pl

 

Biuro rektora
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-15.00

mgr Katarzyna Liszkowska-Łakomy – kierownik biura rektora, asystent rektora
e-mail: kliszkowska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 910

mgr Aldona Berdyszak – starszy specjalista ds. pozyskiwania środków i realizacji projektów
e-mail: aberdyszak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 903

mgr Alicja Bohdanowicz-Murawska – jednostka ds. przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora (specjalista ds. stopni i tytułów)
e-mail: abohdanowicz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 971

mgr Malwina Kunc – starszy specjalista ds. promocji i kształtowania wizerunku uczelni
e-mail: mkunc@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 903

Filip Pietrowicz – promocja
e-mail: fpietrowicz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 912

mgr Marzena Sworek – specjalista ds. koordynacji wydarzeń artystycznych
e-mail: msworek@amuz.edu.pl
tel.: (+48) 660 632 262

mgr Magdalena Wiśniewska – specjalista ds. Akademickiej Agencji Artystycznej, red. strony internetowej uczelni
e-mail: mwisniewska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 912

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów
prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska
e-mail: eguzowska@amuz.edu.pl

Pełnomocnik rektora ds. COVID
prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy
e-mail: covid@amuz.edu.pl

Pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Marcin Murawski
e-mail: mmurawski@amuz.edu.pl

Pełnomocnik rektora ds. studentów obcokrajowców
prof. AMP dr hab. Piotr Szychowski
e-mail: pszychowski@amuz.edu.pl

Pełnomocnik rektora ds. międzynarodowych projektów artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Ewa Murawska
e-mail: emurawska@amuz.edu.pl

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta
dr hab. Patryk Piłasiewicz
e-mail: ppilasiewicz@amuz.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i opieki nad studentami z niepełnosprawnością
dr hab. Patryk Piłasiewicz
e-mail: ppilasiewicz@amuz.edu.pl 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
mgr Barbara Baszuk
tel. +48 61 856 89 53
e-mail: bbaszuk@amuz.edu.pl

Samorząd Studencki
e-mail: samorzad@amuz.edu.pl


 

Administracja

mgr Marcin Elbanowski, MBA — kanclerz
e-mail: kanclerz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 926

mgr inż. Michał Pawłowski — zastępca kanclerza ds. inwestycji
e-mail: mpawlowski@amuz.edu.pl

 

Kwestura

mgr inż. Tomasz Jądrzyk — kwestor
e-mail: tjadrzyk@amuz.edu.pl, kwestor@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 918

Elżbieta Zienkowicz-Kochańska — p.o. z-cy kwestora
e-mail: ekochanska@amuz.edu.pl
tel. (+48 61) 85 68 919

mgr Izabela Michalczyk
e-mail: imichalczyk@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 919

Marlena Cuprych
e-mail: mcuprych@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 919

 

Kasa 

mgr inż. Przemysław Stachowiak
e-mail: pstachowiak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 920

Barbara Włodarczak
e-mail: bwlodarczak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 920

 

Kadry
mgr Agnieszka Pietrowska — główny specjalista ds. kadr, koordynator działu
e-mail: apietrowska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 928

mgr Małgorzata Król-Zdanowicz — specjalista ds. kadr
e-mail: mzdanowicz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 928

mgr Angelika Budrewicz — starszy referent administracyjny
e-mail: abudrewicz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 928

 

Płace
Bożena Koziuk
e-mail: bkoziuk@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 927

Renata Cwojdzińska
e-mail: rcwojdzinska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 927


 

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Zaopatrzenia

mgr Agnieszka Nowak — kierownik działu
e-mail: anowak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 916

mgr Maja Czepczyńska — z-ca kierownika
e-mail: mczepczynska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 916

mgr Eugeniusz Hoppel
e-mail: ehoppel@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 929

Andrzej Maliszewski
e-mail: amaliszewski@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 917

Piotr Stelmach
e-mail: pstelmach@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 917

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

Grzegorz Hajduk
e-mail: ghajduk@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 915

 

Dział IT

mgr Andrzej Miś
e-mail: helpdesk@amuz.edu.pl

inż. Jakub Szewczyk
e-mail: helpdesk@amuz.edu.pl

 

Archiwum

mgr Tomasz Noculak
e-mail: tnoculak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 941


 

Biblioteka Główna

dr Ewa Rzanna-Szczepaniak – dyrektor
e-mail: erzanna@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 974

mgr Jarosław Sieczkowski – z-ca dyrektora
e-mail: jsieczkowski@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 975

mgr Robert Friebe
e-mail: rfriebe@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 975

mgr Joanna Skowrońska
e-mail: jskowronska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 975

mgr Elżbieta Cieślak
e-mail: ecieslak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 963

mgr Bogna Kostrzewa-Dubel – laboratorium odsłuchu
e-mail: bkostrzewadubel@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 947

mgr Joanna Kulczyńska – laboratorium odsłuchu
e-mail: jkulczynska@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 963

 

Specjalista ds. BHP i Ppoż, koordynator ds. dostępności

Bernadeta Filoda
e-mail: bfiloda@amuz.edu.pl

 

Pracownia kserograficzna

Maria Jarmusz-Mikuła
e-mail: mjarmusz@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 951


 

Sekcja stroicieli

Bartosz Bardziński
e-mail: stroiciele@amuz.edu.pl

Jarosław Zając
e-mail: stroiciele@amuz.edu.pl

Zbigniew Francuzik — specjalista-stroiciel, koordynator stroicieli
e-mail: stroiciele@amuz.edu.pl

 

Instrumenty historyczne

Karolina Kapela – samodzielny technik ds. strojenia instrumentów dawnych
e-mail: kkapela@amuz.edu.pl

 

Studio nagrań

dr Michał Garstecki
e-mail: mgarstecki@amuz.edu.pl

mgr Michał Łaszewicz
e-mail: mlaszewicz@amuz.edu.pl

Dominik Szeszo
e-mail: dszeszo@amuz.edu.pl

 

Zespół projektowy

Krzysztof Krotoschak – główny specjalista ds. Zarządzania Projektami
e-mail: kkrotoschak@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 960

Janusz Jakobsze – główny specjalista ds. Inwestycji i Remontów
e-mail: jjakobsze@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 960

Maciej Werc – główny specjalista ds. Realizacji Projektów
e-mail: fundusze@amuz.edu.pl

mgr Marzena Małkowska — specjalista ds. rozliczeń projektów
e-mail: mmalkowska@amuz.edu.pl

Joanna Mościńska — główny specjalista ds. Zarządzania Projektami
e-mail: jmoscinska@amuz.edu.pl


 

Dział Organizacji Nauki i Nauczania, pok. 106

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 85 68 931

mgr Marzena Srebro – kierownik
e-mail: msrebro@amuz.edu.pl

mgr Joanna Gędziorowska
e-mail: jgedziorowska@amuz.edu.pl

Sekretariat Instytutów:
Dyrygentury,
Kompozycji i Teorii Muzyki,
Edukacji Artystycznej, pok. 114

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 85 68 932

mgr Jagoda Anna Musiał
e-mail: jmusial@amuz.edu.pl

mgr Zofia Zwierzchowska
e-mail: zzwierzchowska@amuz.edu.pl

 

Sekretariat Instytutów:
Instrumentalistyki,
Instrumentów Lutniczych,
Jazzu i Muzyki Estradowej, pok. 111

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 85 68 933

mgr Magdalena Kałek
e-mail: mkalek@amuz.edu.pl

mgr Roksana Skieresz
e-mail: rskieresz@amuz.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu Wokalistyki, pok. 209

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 85 68 934

mgr Natasza Szlafczyńska
e-mail: nszlafczynska@amuz.edu.pl

mgr Dagmara Pawelska-Rogal
e-mail: dpawelska@amuz.edu.pl

 

E-dydaktyka, pok. 117

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek –12.00-14.00
tel. (+48) 61 85 68 978

mgr Magdalena Szcześniak
e-mail: mszczesniak@amuz.edu.pl

mgr Piotr Zwierzchowski
e-mail: pzwierzchowski@amuz.edu.pledydaktyka@amuz.edu.pl


 

Erasmus+

mgr Barbara Baszuk – uczelniany koordynator Erasmus+

Dyżur: poniedziałek, wtorek 13.00-15.00; środa, czwartek, piątek 12.00-14.00
e-mail: bbaszuk@amuz.edu.pl
tel. (+48) 61 85 68 953

dr Kamil Lis – starszy referent ds. opieki nad studentami Erasmus
e-mail: klis@amuz.edu.pl

 

Wydawnictwo

dr Małgorzata Pawłowska – redaktorka naczelna
e-mail: wydawnictwo@amuz.edu.pl

 

Strona internetowa
https://amuz.edu.pl/

Magdalena Wiśniewska – redaktorka strony internetowej
e-mail: mwisniewska@amuz.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr inż. Jędrzej Dzida
email: iod@amuz.edu.pl

 

Bufet Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Contrest Sp. z o.o
tel. (+48) 61 85 68 943

 

Dom Studenta Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
http://akademik.amuz.edu.pl

ul. Wroniecka 19/20
61-763 Poznań
tel. (+48) 61 852 48 65, 851 74 56
e-mail: dswronka@gmail.com

Skip to content