Dyżury Władz Wydziału

p.o. dziekan
Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej
dr hab. Wojciech Olszewski
dyżur:

dyrektor
Instytutu Instrumentalistyki
dr hab. Mikołaj Zgółka
dyżur:

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
mgr Renata Witczak
dyżur:

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentalistyki
dr Przemysław Witek
dyżur:

dyrektor
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
dr hab. Wojciech Olszewski
dyżur:

zastępca dyrektora
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
dr Maciej Kociński
dyżur:

dyrektor
Instytutu Instrumentów Lutniczych
dr hab. Krzysztof Sowiński
dyżur:

zastępca dyrektora
Instytutu Instrumentów Lutniczych
mgr Jan Mazurek
dyżur: