Dyżury Władz Wydziału

Dziekan prof. dr hab. Alicja Kledzik

Dyżur: poniedziałek oraz czwartek 13.00-14.00

 

Instytut Instrumentalistyki

Dyrektor dr hab. Mikołaj Zgółka

Dyżur: poniedziałek 11.30-13.30

Zastępca Dyrektora dr Przemysław Witek

Dyżur: poniedziałek 11.00-12.00 oraz czwartek 11.00-12.00

Zastępca Dyrektora mgr Renata Witczak

Dyżur: wtorek 11.00-13.00

 

Instytut Jazzu i Muzyki Estradowej

Dyrektor prof. AMP dr hab. Wojciech Olszewski

Dyżur: wtorek 13.00-14.00

Zastępca Dyrektora dr Maciej Kociński  

Dyżur: środa 11.40-13.30

 

Instytut Instrumentów Lutniczych

Dyrektor prof. AMP dr hab. Krzysztof Sowiński

Dyżur: wtorek 13.00-14.00

Zastępca Dyrektora mgr Jan Mazurek

Dyżur: czwartek 13.30-14.30