Dyżury Władz Wydziału

pokój 108-110, pierwsze piętro

Dziekan
Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

dyżur:
wtorek 13:00-14:00
czwartek 13:00-14:00
ksowinski@amuz.edu.pl

 

Dyrektor
Instytutu Instrumentalistyki
dr hab. Mikołaj Zgółka, ad.

dyżur:
poniedziałek 12:00-13:30
mzgolka@amuz.edu.pl

Zastępcy dyrektora
mgr Renata Pabich, wykł.
dyżur:
wtorek 12:30-14:00
rpabich@amuz.edu.pl

dr Przemysław Witek, ad.
dyżur:
czwartek 11:00-12:30
pwitek@amuz.edu.pl

 

Dyrektor
Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej
prof. dr hab. Wojciech Olszewski

dyżur:
czwartek 10:30-11:30
wolszewski@amuz.edu.pl

Zastępca dyrektora
dr Maciej Kociński, ad.
dyżur:
środa 11:30-13:30
mkociński@amuz.edu.pl

 

Dyrektor
Instytutu Instrumentów Lutniczych
dr hab. Piotr Niewiedział, ad.

dyżur:
poniedziałek 10:00-12:00
pniewidział@amuz.edu.pl

Zastępca dyrektora
mgr Jan Mazurek, wykł.
dyżur:
wtorek 14:00-14:45
jmazurek@amuz.edu.pl