Wybory Władz kadencja 2020-2024

 

Dokumenty dotyczące wyborów na kadencję 2020-2024:

Komunikat o wynikach wyborów uzupełniających dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych 24.09.2020

Protokół wyników wyborów uzupełniających dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych 24.09.2020

Komunikat UKW – zgłoszenia kandydatur na stanowisko dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych 22.09.2020

Informacja UKW 22.09.2020

Uchwala UKW z dn. 16.09.2020

Opinia prawna – dyrektor instytutu 15.09.2020

Komunikat UKW dotyczący wyników głosowania 15.09.2020

Komunikat UKW – zgłoszenia kandydatur na dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych

Protokół zgłoszenia kandydatur na dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych

Komunikat UKW 11.09 2020 wybory uzupełniające dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych

Protokół wyników wyborów uzupełniających dziekana WII

Uchwała UKW z dn. 11.09.2020 wybory uzupełniające dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych

Komunikat o wynikach wyborów uzupełniających dziekana Wydziału II 10.09.2020

Komunikat UKW z 9.09.2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z 7.09.2020

Komunikat UKW z 3.09 2020

Uchwała UKW z 3.09.2020 w sprawie wyborów uzupełniających

Komunikat 32 – wybór elektorów – wybory uzupełniające 26.06.2020

Protokół wyników wyborów uzupełniających do kolegium elektorów w grupie innych nauczycieli akademickich

Protokół wyników wyborów uzupełniających do kolegium elektorów w grupie profesorów i profesorów AMP

Komunikat 31 o wynikach zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających na elektora

Komunikat 29 zgłoszenia kandydatów w wyborach uzupełniających elektorów

Komunikat 30 o wyborach uzupełniających elektorów

Uchwała nr 18 z dn. 17.06.2020

Komunikat 28 – wyniki wyborów senatorów

Protokół wyników – Senat – profesorowie

Protokół wyników – Senat – nauczyciele

Protokół wyników – Senat – pracownicy niebędący nauczycielami

Protokół wyników – Senat – doktoranci

Protokół wyników – Senat – studenci

Oświadczenie Przewodniczącego UKW w sprawie wygaszenia mandatów elektorów

Szczegółowy Uczelniany Kalendarz Wyborów 15.06.2020

Odwołanie M. Andrys

Uchwała UKW nr 17 – odwołanie M. Andrys

AKTUALNY Szczegółowy Uczelniany Kalendarz Wyborów 15.06.2020

Komunikat 27 o kandydatach w wyborach do senatu

Protokół zgłoszenia kandydatur na senatorów 16.06.2020

Komunikat 26 – zmiany w kalendarzu wyborczym 15.06.2020

Uchwała nr 16 Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komunikat Samorządu Studenckiego – wybory członków Senatu

Komunikat Samorządu Studenckiego – zgłoszenia kandydatów na członków Senatu

Komunikat Samorządu Doktorantów – wybory do Senatu

Komunikat Samorządu Doktorantów – zgłaszanie kandydatów na członków Senatu

Komunikat 25 – wybory senatorów

Komunikat 24 – zgłoszenia kandydatur w wyborach senatorów

Komunikat 23 o wynikach wyborów na stanowiska dyrektorów instytutów

Protokół wyników – dyrektor Instytutu Dyrygentury

Protokół wyników – dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej

Protokół wyników – dyrektor Instytutu Instrumentalistyki

Protokół wyników – dyrektor Instytutu Instrumentów Lutniczych

Protokół wyników – dyrektor Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej

Protokół wyników – dyrektor Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki

Protokół wyników – dyrektor Instytutu Wokalistyki

Komunikat 22 o kandydatach na stanowiska dyrektorów instytutów

Protokół zgłoszenia kandydatur na dyrektora instytutu 08.06.2020

Komunikat 20 – wybory dyrektorów instytutów

Komunikat 19 – zgłoszenia kandydatur w wyborach dyrektorów instytutów

Komunikat nr 18 o wyborze dziekanów

Protokoły wyników – wybory dziekana WI

Protokoły wyników – wybory dziekana WII

Komunikat nr 17 UKW z dnia 5.06.2020 dotyczący niektórych aspektów głosowania w wyborach dziekanów

Komunikat nr 16 o drugiej turze wyborów dziekana Wydziału I

Protokół wyników wyborów dziekana Wydziału I

Komunikat UKW 4.06.2020 odwołanie wyborów Wydział IIv 2

Protokół zgłoszenia kandydatur na dziekana WI 3.06.2020

Protokół zgłoszenia kandydatur na dziekana WII 3.06.2020

Komunikat 15  – wybory dziekanów

Komunikat 14 – zgłoszenia kandydatur w wyborach dziekanów

Uchwała nr 14 z dn. 3.06.2020 dot. odwołań od czynności wyborczych

Uchwała nr 13 z dn. 3.06.2020 stanowisko wobec uwag męża zaufania

Komunikat 13 – Informacja dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi o możliwości wzięcia udziału w wyborach dziekanów i dyrektorów instytutów

Komunikat 12 – wybór rektora

Protokół UKW z wyników głosowania w wyborach rektora

Uwagi męża zaufania do protokołu z wyborów rektora 1.06.2020

Komunikat 11 dla członków Kolegium Elektorów dotyczący organizacji przebiegu głosowania 01.06.2020

Harmonogram głosowania – załącznik do komunikatu nr 11 UKW – wybory na stanowisko rektora w dn. 1.06.2020

Uchwała nr 16 Rady Uczelni ws wskazania p. Prof. Janusza Stalmierskiego jako kandydata na rektora

Uchwała nr 15 Rady Uczelni ws wskazania p. Prof. Alicji Kledzik jako kandydata na rektora

Uchwała nr 14 Rady Uczelni ws wskazania p. Prof. Hanny Kostrzewskiej jako kandydata na rektora

Komunikat rektora – wyjaśnienie dotyczące zapytań wyborców

Uchwała Senatu nr 77 w sprawie opiniowania kandydatów na stanowisko rektora

Protokół komisji skrutacyjnej

Uchwała nr 13 Rady Uczelni

Oświadczenie członka Rady Uczelni – prof. AMP dra hab. Macieja Łakomego z dnia 24 maja 2020

Komunikat 10 Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach rektora 25.05.2020

Odpowiedź na pismo Przewodniczącego Rady Uczelni

Komunikat 9 wyniki wyborów uzupełniających na członka kolegium elektorów w grupie innych nauczycieli akademickich 22.05.2020

Komunikat 8 lista członków kolegium elektorów po wyborach uzupełniających 22.05.2020(1)

Komunikat 8 lista członków kolegium elektorów po wyborach uzupełniających 22.05.2020 (2)

Oświadczenie Rady Uczelni w związku z wyborami Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 22.05.2020

Uchwała UKW nr 12 dot. odwołania 20.05.2020

Protest złożony 20.05.2020 do UKW

Komunikat 7 kandydaci na elektora wybory uzupełniające 20.05.2020

Oświadczenie spółki Kalasoft, że oprogramowanie HMS umożliwia przeprowadzenie tajnego głosowania

Uchwała nr 12 Rady Uczelni w sprawie pytań dotyczących przebiegu spotkania wyborczego z kandydatami na stanowisko rektora

Oświadczenie Rady Uczelni z 19 maja 2020 roku

Instrukcja głosowania na stanowisko elektora

Uchwała nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie rekomendacji dla kandydatów o sposobie prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach rektora

Instrukcja zgłaszania kandydata na stanowisko elektora

Komunikat 6 – zebranie wyborcze

Komunikat 5 – zebranie wyborcze

Komunikat 4 – lista kandydatów na stanowisko rektora

Komunikat 3 – wybory uzupełniające

Komunikat 2 – zgłaszanie kandydatur w wyborach elektora

Komunikat 1 – zgłaszanie kandydatur w wyborach rektora

Druk pełnomocnictwa do głosowania na rektora

Komunikat UKW z dnia 14.05.2020 dotyczący podjęcia czynności wyborczych

Komunikat UKW z dnia 14.05.2020 dotyczący terminu wyborów rektora

Komunikat UKW z dnia 14.05.2020 dotyczący wyborów uzupełniających

Komunikat UKW z dnia 14.05.2020 dotyczący zebrania wyborczego

Komunikat UKW z dnia 14.05.2020 dotyczący zmian w kalendarzu wyborczym

Regulamin wyborczy 2020 zał. do uchwały UKW nr 7 z dnia 14.05.2020

Regulamin zebrania wyborczego z kandydatami na rektora 14.05.2020

Uczelniany kalendarz wyborczy z dnia 14.05.2020

 

Komunikat UKW z dnia 7.04.2020 dotyczący zawieszenia czynności wyborczych

Komunikat UKW z dnia 27.03.2020 dotyczący zmian w kalendarzu wyborczym

Komunikat UKW z dnia 12.03.2020 dotyczący zmian w kalendarzu wyborczym

Komunikat UKW z dnia 12.03.2020 dotyczący składu kolegium elektorów

Protokół z wyborów elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 5 UKW z dnia 9.03.2020

Protokół UKW z wyborów do kolegium elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat UKW dotyczący zmiany regulaminu

Protokół UKW z wyborów do kolegium elektorów w grupie profesorów i profesorów AMP

Komunikat UKW (26.02.2020)

Szczegółowy Uczelniany Kalendarz Wyborów 2020-2024

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej 2020-2024

Regulamin wyborczy

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach

Zgłoszenie kandydatury na stanowisko członka kolegium elektorów

 

Archiwum:

Wybory Władz w roku akademickim 2019/2020

Wybory Władz na kadencję 2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content