Regulamin Wyborczy – załączniki

Załącznik nr 2 – zgłoszenie kandydatury kolegium elektorów

Załącznik nr 2 a – zgoda kandydata – kolegium elektorów

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie kandydatury na stanowisko rektora

Załącznik nr 3 a – zgoda kandydata na stanowisko rektora

Załącznik nr 4 – Zgłoszenie kandydatury na stanowisko dziekana

Załącznik nr 4 a – zgoda kandydata na stanowisko dziekana

Załącznik nr 5 – Zgłoszenie kandydatury na stanowisko dyrektora instytutu

Załącznik nr 5 a – zgoda kandydata na stanowisko dyrektora instytutu

Załącznik nr 6 – Zgłoszenie kandydatury na stanowisko członka senatu

Załącznik nr 6 a – zgoda kandydata na stanowisko członka senatu senatu

Załącznik nr 7 a – Karta głosowania elektorzy prof. prof. AMP

Załącznik nr 7 b – Karta głosowania elektorzy inni nauczyciele akademiccy

Załącznik nr 7 c – Karta głosowania elektorzy – inni pracownicy

Załącznik nr 8 a – Karta głosowania na stanowisko rektora – jeden kandydat

Załącznik nr 8 b – Karta głosowania na stanowisko rektora – wielu kandydatów

Załącznik nr 9 a – Karta głosowania na stanowisko dziekana – jeden kandydat

Załącznik nr 9 b – Karta głosowania na stanowisko dziekana – wielu kandydatów

Załącznik nr 10 a – Karta głosowania na stanowisko dyrektora instytutu – jeden kandydat

Załącznik nr 10 b – Karta głosowania na stanowisko dyrektora instytutu – wielu kandydatów

Załącznik nr 11 a – Karta głosowania na stanowisko członka senatu – prof. prof. AMP

Załącznik nr 11 b – Karta głosowania na stanowisko członka senatu – pozostali nauczyciele akademiccy

Załącznik nr 11 c – Karta głosowania na stanowisko członka senatu – inni pracownicy

Załącznik nr 12 – pełnomocnictwo do głosowania na Rektora

Załącznik nr 13 Protokół wyników wyborów – kolegium elektorów

Załącznik nr 14 Protokoły wyników wyborów na stanowisko rektora. bch

Załącznik nr 15 Protokoły wyników wyborów – dziekan, dyrektor instytutu

Załącznik nr 16 – Protokół wyników wyborów – senat

Załącznik nr 17 – Karta głosowania uzupełniającego (do wprowadzenia)

Załącznik nr 18 – rezygnacja kandydata

Skip to content