Aktualności

Publikacje

O Nas

Instytut Instrumentalistyki jest największym pod względem liczebności pedagogów i studentów instytutem osadzonym na Wydziale Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej. Studenci mają możliwość kształcenia się na dwóch kierunkach – Instrumentalistyka i Historyczne Praktyki Wykonawcze w 31 specjalnościach w ramach 7 katedr:

Jednostką scalającą przedsięwzięcia z zakresu muzyki kameralnej jest Katedra Kameralistyki Fortepianowej, dająca ogromne możliwości współpracy studentów różnych specjalności. Struktura Instytutu umożliwia łączenie działań poszczególnych Katedr, stwarzając nowe synergiczne możliwości rozwoju. Około 250 studentów kształci się  na poziomie studiów licencjackich (I stopnia), magisterskich (II stopnia), jak również w szkołach doktorskich (studia stopnia III). Jednostka została wyłoniona z Wydziału II poprzedniej struktury uczelni, który na podstawie parametryzacji uczelni artystycznych w Polsce otrzymał w roku 2017 najwyższą kategorię „A”. Stało się to przyczynkiem do stworzenia szeregu nowych możliwości rozwojowych w zakresie kadrowym, strukturalnym (nowe specjalności) oraz infrastrukturalnym. Ogromne inwestycje poczynione w instrumentarium oraz zasoby biblioteczne, z których korzysta Instytut, stanowią znakomitą motywację zarówno dla studentów, jak i pedagogów, są również doskonałą bazą dla rozwoju całej społeczności akademickiej. Kadra Instytutu składa się z wybitnych artystów, nierzadko o światowej renomie, którzy swoje osiągnięcia artystyczne przekuwają na inspirację dla młodych pokoleń instrumentalistów. Instytut stwarza również możliwości współpracy artystycznej studentów i wykładowców, zaś szeroka oferta przedmiotów i fakultetów teoretycznych wspiera rozwój humanistyczny oraz intelektualny młodych adeptów sztuki. Na gruncie akademickim pedagodzy zaangażowani są w organizację międzynarodowych przedsięwzięć, spośród których należy wymienić:

– Międzynarodowy  Konkurs Pianistyczny „Halina Czerny-Stefańska in Memoriam”,

– Akademicki Konkurs Organowy,

– sesje naukowe „W Kręgu Kameralistyki Fortepianowej”,

– Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny,

– Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy,

– Akademia Muzyki Dawnej,

– cykl koncertowy „Barwy Instrumentów Dętych”

– międzynarodowy festiwal „Sax event”,

– międzynarodowa konferencja puzonowa „Tromboholizm”.

Instytut Instrumentalistyki w toku nieustannego rozwoju wprowadził możliwość nauki w języku angielskim na kierunku Instrumentalistyka. Rozwinięta sieć kontaktów zagranicznych owocuje ożywioną współpracą z uczelniami i pedagogami z Europy, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Australii, co daje możliwość konfrontacji z najwyższym światowym poziomem, zarówno w zakresie nauczania, jak i wykonawstwa muzyki.