Instytut Instrumentalistyki

Publikacje

O Nas

Instytut Instrumentalistyki jest największym pod względem liczebności pedagogów i studentów instytutem osadzonym na Wydziale Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej. Studenci mają możliwość kształcenia się w 26 specjalnościach w ramach siedmiu katedr i jednego zakładu:

Struktura Instytutu umożliwia łączenie działań poszczególnych Katedr, stwarzając nowe synergiczne możliwości rozwoju studentów. Blisko trzystu studentów kształci się na poziomie studiów licencjackich (I stopnia), magisterskich (II stopnia), jak również doktorskich (stopnia III). Instytut został wyłoniony z Wydziału II poprzedniej struktury uczelni, który na podstawie parametryzacji uczelni artystycznych w Polsce otrzymał w roku 2017 kategorię „A”. Ten przyczynek stworzył szereg nowych możliwości rozwojowych w zakresie kadrowym, strukturalnym (nowe specjalności) oraz infrastrukturalnym. Ogromne inwestycje poczynione w instrumentarium i zasoby biblioteczne, z których korzysta Instytut, stanowią znakomitą motywację zarówno dla studentów, jak i pedagogów, są również doskonałą bazą do rozwoju całej społeczności akademickiej. Kadra Instytutu składa się z wybitnych artystów nierzadko o światowej renomie, którzy swoje znakomite osiągnięcia artystyczne przekuwają na inspirację dla młodych pokoleń instrumentalistów. Instytut stwarza również możliwości współpracy artystycznej studentów i wykładowców, zaś szeroka oferta przedmiotów i fakultetów teoretycznych wspiera rozwój humanistyczny oraz intelektualny młodych adeptów sztuki. Na gruncie akademickim pedagodzy zaangażowani są w organizację międzynarodowych przedsięwzięć, spośród których należy wymienić:

  • Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Halina Czerny-Stefańska in Memoriam”,
  • Akademicki Konkurs Organowy,
  • sesje naukowe „W Kręgu Kameralistyki Fortepianowej”,
  • Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny,
  • Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy,
  • Akademia Muzyki Dawnej,
  • cykl koncertowy „Barwy Instrumentów Dętych”
  • międzynarodowy festiwal „Sax event”,
  • międzynarodowa konferencja puzonowa „Tromboholizm”.