Katedra Kameralistyki Fortepianowej

 

Powstała w roku 2012, Katedra Kameralistyki Fortepianowej należy do grona najmłodszych jednostek merytorycznych działających w ramach struktury poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Katedrę  tworzą pianiści Katedry Fortepianu (prowadzący zespoły kameralne), akompaniatorzy (na co dzień pracujący  ze studentami innych specjalności) oraz pedagodzy dzielący  z pianistami prowadzenie zespołów kameralnych.
Kameraliści biorą aktywny udział w większości  cyklicznych  koncertów akademickich. Szczególne miejsce wśród tych koncertów zajmuje cykl Arcydzieła Kameralistyki, powołany do życia  przez wybitną skrzypaczkę, doktora honoris causa naszej Uczelni, Panią Prof. Jadwigę Kaliszewską, która przez wiele lat łączyła funkcję kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych z kierownictwem Katedry Kameralistyki.

 

Do zadań Katedry należy

– organizacja procesu dydaktycznego
– opracowywanie programów badań naukowych i nadzór nad badaniami pracowników Katedry
– prezentacja dorobku artystycznego i naukowego studentów i pracowników Katedry
– współpraca z Katedrami Kameralistyki Fortepianowej  polskich i zagranicznych uczelni muzycznych
– organizacja koncertów, kursów i konferencji naukowych

W ramach tej ostatniej aktywności odbywają się coroczne sesje naukowe W kręgu Kameralistyki Fortepianowej, obejmujące wykłady wybitnych polskich i zagranicznych kameralistów oraz koncerty muzyki kameralnej.

 

CZŁONKOWIE KATEDRY KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ

prof. dr hab. Bogumił Nowicki – kierownik Katedry

 

prof. dr hab. Elżbieta Wiechowicz – Karolak
prof. dr hab. Sławomir Kamiński
prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

dr hab. Joanna Balewska
dr hab. Grażyna Czerwińska
dr hab. Arnold Dąbrowski
dr hab. Karina Gidaszewska
dr hab. Szymon Guzowski
dr hab. Dorota Kwiecińska
dr hab. Łukasz Kuropaczewski
dr hab. Tomasz Lisiecki
dr hab. Izabella Mrozek
dr hab. Piotr Niewiedział
dr hab. Ewelina Pachucka- Mazurek
dr hab. Katarzyna Polonek
dr hab.  Małgorzata Sajna- Mataczyńska
dr hab. Piotr Szychowski, 

dr Aleksandra Bryła
dr Tomasz Kandulski
dr Marek Lipiec
dr Hanna Lizinkiewicz
dr Paulina Maciaszczyk
dr Katarzyna Polonek
dr Maria Rutkowska
dr Maxima Sitar
dr Tomasz Sośniak
dr Przemysław Witek
dr Eugeniusz Zboralski
dr Piotr Żukowski

mgr Kamil Babka
mgr Łukasz Byrdy
mgr Michał Francuz
mgr Agnieszka Karpińska
mgr Aleksandra Kosmecka
mgr Jacek Kortus
mgr Joanna Kreft
mgr Theo Ranganathan
mgr Igor Szeligowski
mgr Marcin Suszycki
mgr Marek Ważbiński
mgr Donat Zamiara