Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych

Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych jest jednostką merytoryczną Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Swoją działalność rozpoczęła w 2019 roku z inicjatywy pracowników naukowo-dydaktycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, uczących gry na instrumentach dętych drewnianych takich jak: flet, obój, klarnet, fagot, saksofon.
Współczesny obraz Katedry jest wynikiem wielopokoleniowej pracy wybitnych artystów-muzyków związanych z poznańskim środowiskiem muzycznym, pasjonatów gry na instrumentach dętych. Od roku 1958 kolejnymi osobami, które wyznaczały kierunki rozwoju Katedry, byli jej kierownicy: klarnecista prof. Józef Madeja, flecista doc. Franciszek Langner, oboista prof. Mieczysław Koczorowski, klarnecista prof. Zdzisław Nowak oraz trębacz prof. Roman Gryń. Obecnie funkcję kierownika Katedry pełni saksofonista dr Rafał Rachwał.
Katedra może poszczycić się organizacją wielu cyklicznych przedsięwzięć artystyczno-naukowych, cieszących się uznaniem zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Do najbardziej znaczących należą festiwale: Pracownia fagocisty, Poznań SaxEvent, Poznańska Wiosna Klarnetowa oraz Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Eugeniusza Towarnickiego. Ponadto Katedra aktywnie uczestniczy w programie mobilności edukacyjnej Unii Europejskiej Erasmus + oraz pozyskuje granty finansowe na działalność kulturalno-naukową z Funduszy Norweskich.
Corocznie Katedra organizuje wiele kursów mistrzowskich, zapraszając do współpracy najwybitniejszych muzyków z całego świata. W minionych latach swój kunszt artystyczny zaprezentowali m.in.: fleciści – Patrick Gallois, Raphael Leone; oboiści – Christoph Hartmann, Marino Bedetti; klarneciści – Florent Heau, Julian Bliss; fagociści – Jarosław Augustyniak, Sebastian Stevensson; saksofoniści – Vincent David, Sergey Kolesov.

 

Skład personalny Katedry Instrumentów Dętych Drewnianych

p.o. kierownik Katedry dr Rafał Rachwał – saksofon

członkowie:
prof. dr hab. Andrzej Łęgowski – flet
prof. dr hab. Tomasz Gubański – obój
prof. dr hab. Paweł Drobnik – klarnet
prof. dr hab. Ewa Murawska – flet
dr hab. Arkadiusz Adamczyk – fagot
dr hab. Magdalena Jakubska-Szymiec – saksofon
dr hab. Joanna Balewska – pianista, kameralista
dr Hanna Lizinkiewicz – pianista, kameralista
dr Ewa Mizerska – flet
dr Łukasz Krzemiński – obój
dr Jakub Drygas – klarnet
mgr Krzysztof Zabłocki – fagot

członkowie-obserwatorzy:
dr Maria Rutkowska – pianista, kameralista
dr Marek Lipiec – pianista, kameralista
mgr Renata Pabich – pianista, kameralista
mgr Mateusz Kowalski – pianista, kameralista
mgr Agnieszka Karpińska – pianista, kameralista