Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych

Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych kontynuuje tradycje założonej w 1958 roku Katedry Instrumentów Dętych. Kształci studentów w specjalnościach gry na trąbce, waltorni, puzonie, tubie i eufonium. Pedagodzy Katedry to koncertujący muzycy orkiestrowi, kameraliści oraz soliści. Są absolwentami polskich i zagranicznych akademii muzycznych, laureatami licznych konkursów krajowych oraz międzynarodowych. Zasiadają jako jurorzy konkursów w Polsce, oraz poza granicami kraju. Istotny wkład w proces edukacji studentów Katedry wnoszą współpracujący z nią pianiści. Ważnym elementem działalności merytorycznej Katedry są organizowane przez nią międzynarodowe konferencje naukowe. W ich obrębie prowadzone są kursy mistrzowskie gry na instrumentach dętych blaszanych prowadzone przez wybitnych pedagogów z ośrodków akademickich całego świata. W ramach konferencji odbywają się również koncerty, wykłady oraz wystawy instrumentów muzycznych. Cyklicznie powtarzane wydarzenia to:

 

Międzynarodowa Konferencja Barwy Instrumentów Dętych
Tromboholizm – Poznan Trombone Music Festival

Międzynarodowa Konferencja dla trębaczy The trumpet shall sound.

 

Pierwszym kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych Blaszanych był w latach 2019 – 2020 prof. dr hab. Roman Gryń. Obecnie funkcję tą pełni prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy.