Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych

Powołana w roku akademickim 2019/2020 Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych powstała w 2008 roku jako Zakład Instrumentów Historycznych. Od początku kierownikiem tej jednostki jest polska klawesynistka prof. AMP dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła.
Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych podejmuje przede wszystkim prace badawcze, udoskonalające programowanie procesu nauczania gry na instrumentach historycznych, takich jak: flet traverso, obój historyczny, fagot historyczny, trąbka naturalna, róg naturalny, skrzypce historyczne, altówka historyczna, wiolonczela historyczna, viola da gamba, kontrabas wiedeński, lutnia i klawesyn, a od roku 2019 także klarnet historyczny. Pracownicy Katedry to wybitni instrumentaliści, wykształceni w najbardziej renomowanych ośrodkach specjalizujących się w wykonawstwie szeroko pojętej muzyki dawnej (Bruksela, Haga, Bazylea, Genewa, Wiedeń, Lipsk).

Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych jest organizatorem wielu przedsięwzięć artystyczno-dydaktycznych:
• Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego “Wanda Landowska in memoriam”,
• Konkursu Kompozytorskiego na utwór na klawesyn solo,
• Letniej Akademii Muzyki Dawnej,
• Forum Kameralnego Muzyki Dawnej.

W roku akademickim 2009/2010 zainicjowane zostały cykle comiesięcznych koncertów, zatytułowane Czwartki z Muzyką Dawną, na których prezentują się studenci i pedagodzy Katedry. Koncerty te na stałe wpisały się do kalendarium akademickich wydarzeń kulturalnych, przyciągając coraz większe grono wiernych słuchaczy.