Katedra Fortepianu

Katedra Fortepianu jest jedną z katedr działających w ramach Instytutu Instrumentalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Statutowym zadaniem Katedry jest organizacja i prowadzenie pracy artystycznej, badawczej, naukowej i dydaktycznej w zakresie gry na fortepianie. Działalność Katedry wiąże się ściśle z organizacją procesu dydaktycznego Uczelni, a jej nadrzędnym celem jest zapewnienie studentom jak najwyższej jakości nauczania poprzez wszechstronne rozwijanie ich talentów muzycznych i w efekcie wykształcenie absolwentów doskonale przygotowanych do wykonywania zawodu artysty-muzyka.
Obok działalności dydaktycznej Katedra prowadzi także działalność artystyczną i naukowo-badawczą: jest organizatorem licznych koncertów, w których biorą udział studenci i pedagodzy, kursów mistrzowskich i seminariów, sesji i konferencji naukowych oraz międzynarodowych konkursów pianistycznych. Sprawuje nadzór nad badaniami własnymi pracowników, prezentując ich dorobek artystyczny i naukowy w formie koncertów, nagrań płytowych i publikacji.
Członkowie Katedry Fortepianu to nauczyciele akademiccy z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy obok działalności dydaktycznej prowadzą aktywną działalność koncertową i naukową. Są jurorami konkursów w Polsce i za granicą, prowadzą warsztaty i kursy mistrzowskie w wielu polskich i zagranicznych ośrodkach muzycznych, czynnie uczestniczą w międzynarodowym programie „Erasmus”, a także są konsultantami w szkołach muzycznych. Uczestniczą w projekcie badawczym Katedry Współczesna interpretacja dzieła muzycznego. Kontekst historyczny, tradycje wykonawcze, style i kierunki, instrumentarium, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Anna Organiszczak.
Studenci Katedry biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach muzycznych, gdzie zdobywają nagrody, wyróżnienia i stypendia (pełna lista laureatów konkursów znajduje się na stronach internetowych Uczelni). Często także uczestniczą w kursach mistrzowskich, warsztatach i seminariach prowadzonych przez wybitnych artystów – pedagogów. Na zaproszenie Katedry mistrzowskie kursy pianistyczne dla studentów prowadzili m.in.: Dan Thai Son, Philippe Giusiano, Bruno Canino, Martin Hughes, Tim Owens, Ronan O’Hora, Viera Nossina, Etella Czupryk, Andrzej Jasiński.
Od 2016 roku przy Katedrze Fortepianu działa Koło Naukowe Pianistów.

 

CZŁONKOWIE KATEDRY FORTEPIANU

prof. dr hab. Anna Organiszczak – kierownik Katedry
prof. dr hab. Alicja Kledzik
prof. AMP dr hab. Joanna Marcinkowska
prof. AMP dr hab. Maciej Pabich
dr hab. Piotr Szychowski
dr hab. Małgorzata Sajna-Mataczyńska
dr Przemysław Witek
dr Piotr Żukowski
mgr Jacek Kortus
mgr Łukasz Byrdy
mgr Cyprian Sekrecki
prof. dr hab. Bogumił Nowicki – współpracujący

 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ KATEDRĘ FORTEPIANU
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

 Koncert Jubileuszowy Katedry Fortepianu – 4 X Fortepian ( październik 2020)
– IV  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna:  Współczesna   interpretacja dzieła  muzycznego   (listopad 2020)
– V  Ogólnopolska Sesja Artystyczno-Naukowa Urodziny Fryderyka Chopina  (marzec 2021)
– V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam (wrzesień 2021)
– Cykle koncertowe: Pianiści u Paderewskiego, Poniedziałki w Akademii
– Koncerty Letnie (lipiec, sierpień 2021)

 

 


 

HISTORIA

Z poznańską Uczelnią związanych było wielu znakomitych pianistów. W okresie międzywojennym, w utworzonym w roku 1920 Państwowym Konserwatorium Muzycznym, klasę fortepianu prowadzili Gertruda Konatkowska i Zbigniew Lisicki. W latach powojennych w skład kadry profesorskiej wchodzili: Raul Koczalski, Stanisław Szpinalski i Władysław Kędra. Blisko 30 lat z Uczelnią poznańską związana była Olga Iliwicka-Dąbrowska, a kilka lat gościła tutaj także wybitna pianistka, laureatka I nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim – Halina Czerny-Stefańska (1977-1981). W roku 1958 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu utworzono Katedrę Fortepianu, której pierwszym Kierownikiem został prof. Wacław Lewandowski (1958-1961). W następnych latach stanowisko to piastowali: prof. Gertruda Konatkowska (1961-1966), prof. Olga Iliwicka-Dąbrowska (1966-1979), prof. Jan Jański (1979-1985), prof. Waldemar Andrzejewski (1885-1999), prof. Andrzej Tatarski (1999-2005), prof. Alicja Kledzik (2005-2016). Od 1 października 2016 roku Kierownikiem Katedry jest prof. Anna Organiszczak.