Katedra Perkusji

W 1957 roku z inicjatywy Jerzego Zgodzińskiego powstała w Poznaniu pierwsza w polskim wyższym szkolnictwie muzycznym klasa perkusji, która funkcjonując jako specjalność na kierunku instrumentalistyka, stała się inspiracją do utworzenia w 1972 roku Zakładu Perkusji. Na jego czele stanął Jerzy Zgodziński (od 1972 roku zatrudniony na stanowisku docenta, a od 1989 roku – jako profesor tytularny). W kolejnych latach funkcję kierownika, jedynej tego typu jednostki w Polsce, pełnili także: prof. AM Jerzy Skrzypczak (1996-1997), prof. Edward Iwicki (1997-2005) i prof. dr hab. Marian Rapczewski (2005-2016), na wniosek którego powołano Katedrę Perkusji.

Spoglądając na dzieje Katedry Perkusji z historycznej perspektywy, należy stwierdzić, iż jej dorobek jest dziełem 17 pedagogów i 5 akompaniatorów. Oprócz wymienionych (pełniących funkcję kierownika) w Katedrze skupieni byli: Grzegorz Markiewicz, Wiktor Szmańda, Mirosław Strecker, Maria Anders (najdłużej pracujący pedagog), Włodzimierz Olejniczak, Jorge Louis Valcarcel Gregorio (Wydział Instrumentalny szczecińskiej filli Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu), Zbigniew Łowżył, Jacek Wota, Katarzyna Myćka, Marta Klimasara, Małgorzata Szymecka.

Obecnie do zespołu współtworzącego Katedrę należą: prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz (kierownik), dr Piotr Szulc, dr Piotr Sołkowicz, którzy jako pracownicy naukowo-dydaktyczni stanowią grupę badawczą skoncentrowaną na problematyce prezentowanej dyscypliny. W centrum obszaru badawczego znajdują się zagadnienia odnoszące się do charakterystyki jakości brzmienia kotłów firmy Ludwig wyprodukowanych w II poł. XX wieku oraz na początku XXI wieku oraz brzmienia werbli z głębokimi korpusami typu tenor drum, tamburo rullantetamburo provenzale. Pracami badawczymi Katedry kieruje prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz.

Rozwijanie zainteresowań naukowych członków katedry oraz uzyskane dzięki nim rezultaty badawcze pozostają w ścisłej korelacji z procesem dydaktycznym i wpływają na ostateczny kształt programu studiów. Jego głównym założeniem i celem jest wykształcenie perkusisty wszechstronnego, dlatego też przez cały okres studiów dużą wagę przywiązuje się do elementów techniki gry na wszystkich rodzajach instrumentów perkusyjnych. Bardzo istotną rolę w realizowanym programie stanowią Studia Orkiestrowe. Znając zainteresowania studentów i losy absolwentów wiemy, że większość z nich będzie starała się o pracę w orkiestrach symfonicznych i operowych. Wielu absolwentów działa także w zespołach kameralnych, rozrywkowych, wojskowych, ludowych, specjalizujących się w muzyce dawnej, eksperymentalnej, itp. Stąd uznajemy za niezmiernie ważną także grę w zespołach kameralnych. Kameralistyka to jednocześnie kontynuacja idei naszego patrona, który postrzegał ją jako niezwykle interesującą formę aktywności artystycznej. Naturalnie ważnym elementem kształcenia perkusisty jest również nauka gry na zestawie jazzowym.

Wielu naszych absolwentów podejmuje pracę w szkolnictwie artystycznym. Ten obszar kształcenia bywa traktowany drugorzędnie, więc staramy się podejść do problemów metodycznych ze zdwojoną energią, nie tylko podczas zajęć związanych bezpośrednio z metodyką nauczania.

Studenci perkusji prowadzą szeroką działalność koncertową. Staramy się, aby przynajmniej raz w semestrze odbył się koncert perkusyjny. Na estradzie prezentują się zarówno studenci, jak i pedagodzy, czego dowód mieliśmy np. podczas Jubileuszu 60-lecia Klasy Perkusji w listopadzie 2017 roku. Bierzemy udział w najrozmaitszych koncertach, często związanych z festiwalami (np. Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Nauki i Sztuki), koncertach studenckich, kompozytorskich, charytatywnych, wypełniając część programu tych wydarzeń. Nie byłoby oczywiście koncertu symfonicznego bez grupy perkusji, podobnie jak koncertu orkiestry dętej.

W trosce o podnoszenie poziomu kształcenia studentów władze uczelni i pedagodzy skupieni w Katedrze organizują warsztaty perkusyjne, mistrzowskie kursy gry i seminaria perkusyjne prowadzone przez najwybitniejszych artystów, pedagogów i wirtuozów gry na instrumentach perkusyjnych na świecie. Są wśród nich: Katarzyna Myćka, Ryszard Pusz (profesor Uniwersytetu w Adelaidzie w Australii), prof. John Beck (Uniwersytet w Rochester w USA), Marta Klimasara (Hochschule für Musik Stuttgart), David Friedman (Jazz Institut Berlin), Emmanuel Sejourne (Strasbourg), Andrei Pushkarev (Ukraina), Giulio Constanzo (Włochy), Claudio Santangelo (Włochy), Frederic Macarez (Francja), Cristoforo Pasquale (Włochy), Se-Mi Hwang (Korea Południowa), Anders Åstrand (Szwecja).

Do tej pory perkusję w poznańskiej Akademii ukończyło 139 osób; w tej liczbie znajdują się również absolwenci, którzy studiowali na Wydziale Instrumentalnym szczecińskiej filii Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz kilkanaście osób, które po ukończeniu licencjatu zakończyło edukację w tym zakresie.

Studenci klas perkusji pedagogów Katedry odnoszą liczne sukcesy na krajowych i międzynarodowych konkursach perkusyjnych; w ostatnich latach byli laureatami blisko 20 międzynarodowych konkursów perkusyjnych, na których wielokrotnie zdobywali pierwsze nagrody.

Katedra Perkusji

prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz – Kierownik Katedry

dr Piotr Szulc, adiunkt

dr Piotr Sołkowicz, asystent

Skip to content