Katedra Organów

Powstała w tym roku akademickim Katedra Organów składa się z sześciorga członków – pedagogów uczelni. Są to:

dr Agnieszka Tarnawska – chwilowo zatrudniona na godzinach zleconych
mgr Jakub Pankowiak – pracownik etatowy
dr Jarosław Tarnawski – pracownik etatowy
dr Waldemar Gawiejnowicz – pracownik etatowy
prof. Sławomir Kamiński – pracownik etatowy
prof. Elzbieta Wiechowicz-Karolak – kierownik Katedry

Główne nurty działalności Katedry Organów to nurt artystyczny, naukowy, dydaktyczny i upowszechnieniowy.

 1. Projekty artystyczne:
 • Środy Organowe,
 • Organy Solo i Kameralnie,
 • „Lunch Concerts” dedykowane seniorom,
 • koncerty rocznicowe (Hindemith, Brahms, Surzyński)
 • koncerty solowe i kameralne w kościołach Poznania i okolicy
 1. Organizacja Akademickich Konkursów Organowych „Romuald Sroczyński in memoriam”.
 2. Organizacja dorocznej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej renowacji historycznych organów.
 3. Inicjowanie dokumentacji i w następstwie renowacji historycznych organów Poznania i Wielkopolski – projekt obecnie kształtuje się.
 4. Organizacja kursów i seminariów z udziałem pedagogów z innych ośrodków akademickich (także europejskich)
 5. Opieka nad powstającym obecnie studenckim kołem naukowym organistów – projekt w planach (koło w stadium zakładania).
 6. Współpraca z ośrodkami akademickimi w Polsce (Łódź, Katowice, Bydgoszcz) – w planach inne ośrodki
 7. Współpraca z uczelniami europejskimi w ramach programu Erasmus (m.in. Lubeka, Lipsk, Hamburg, Berlin, Werona, Reykjavik, Wiedeń).
 8. Współpraca z innymi Katedrami uczelni: Katedra Fortepianu, Katedra Instrumentów Historycznych, Katedra Muzyki Kościelnej.
 9. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Towarzystwem Feliksa Nowowiejskiego, Towarzystwem Przyjaciół Poznańskiej Fary.