Informacje praktyczne – Studium Języków Obcych

 

Lektorat języka obcego– informacje praktyczne:

 

– student jest zobligowany do posiadania własnego podręcznika lub materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie e-learningowej: elearning.amuz.edu.pl;

– przepisywania ocen z innych uczelni/ certyfikatów dokonuje Kierownik SJO Donata Żukowska (dyżur: wtorek 11.00-12.30 sala DS29);

– oceny z poszczególnych semestrów są składową oceny końcowej egzaminacyjnej (studia I stopnia);

– każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę, egzamin odbywa się:

  • po IV semestrze dla studiów I stopnia,
  • po II semestrze dla studiów II stopnia,
  • po I semestrze konwersatorium dla studiów III stopnia;

– niezgłoszenie się w ustalonym terminie na zaliczenie lub egzamin bez usprawiedliwienia jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Skip to content