ZWOLNIENIA Z LEKTORATU

ZWOLNIENIE Z LEKTORATU

 

Z lektoratu mogą być zwolnieni:

1. Studenci, którzy zaliczyli kurs językowy na innej uczelni (odpowiednio dla studiów I i II stopnia) i mają stosowny wpis w indeksie.

2. Studenci, którzy posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (Tabela przeliczników certyfikatów językowych).

3. Studenci będący na stypendium w ramach programu Erasmus+. Studenci mają obowiązek poinformować o tym lektora i umówić się na zaliczenie obowiązującego materiału. Studenci są zobowiązani do zaliczenia całego materiału, chyba że na stypendium uczestniczyli w zajęciach językowych i mają wpis potwierdzający uczestnictwo w kursie. Termin sesji może zostać przedłużony za zgodą dziekana. Więcej informacji w zakładce ERASMUS+.

4. Studenci, którzy mają przyznany Indywidualny Tok Studiów. Studenci są zobowiązani do zaliczania materiału raz miesiącu, chyba że na początku kursu zostaną ustalone inne terminy.

TABELA PRZELICZNIKÓW CERTYFIKATÓW JĘZYKOWYCH NA SKALĘ ESOP