ZWOLNIENIA Z LEKTORATU

Z lektoratu mogą być zwolnieni:

1. Studenci, którzy zaliczyli kurs językowy na innej uczelni (odpowiednio dla studiów I i II stopnia) i mają stosowny wpis w indeksie.

2. Studenci, którzy posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (Tabela przeliczników certyfikatów językowych).

3. Studenci będący na stypendium w ramach programu Erasmus+. Studenci mają obowiązek poinformować o tym lektora i umówić się na zaliczenie obowiązującego materiału. Studenci są zobowiązani do zaliczenia całego materiału, chyba że na stypendium uczestniczyli w zajęciach językowych i mają wpis potwierdzający uczestnictwo w kursie. Termin sesji może zostać przedłużony za zgodą dziekana. Więcej informacji w zakładce STUDENCI ZA GRANICĄ (Erasmus+).

4. Studenci, którzy mają przyznany Indywidualny Tok Studiów. Studenci są zobowiązani do zaliczania materiału raz miesiącu, chyba że na początku kursu zostaną ustalone inne terminy.

TABELA PRZELICZNIKÓW CERTYFIKATÓW JĘZYKOWYCH NA SKALĘ ESOP

Skip to content