O nas – Studium Języków Obcych

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej w Poznaniu prowadzi zajęcia kursowe z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego (tylko Instytut Wokalistyki – śpiew solowy) i polskiego (studenci z Chin).

Oferuje także następujące zajęcia w ramach fakultetów dla studentów wszystkich Instytutów:

jęz. angielski – gramatyka 1/ gramatyka 2
jęz. niemiecki – gramatyka 1/ gramatyka 2
jęz. angielski – konwersacje
jęz. niemiecki – konwersacje
jęz. włoski – konwersacje
jęz. angielski – gramatyka i pisanie/ mówienie i czytanie (tylko dla studentów z Chin na studiach anglojęzycznych Studies in English)

 

Wszystkie zajęcia językowe (j. angielski, j. niemiecki, j. polski) odbywają na ul. Wronieckiej w salach oznaczonych następującymi symbolami: DS5, DS17, DS18, DS19 i DS30, natomiast j. włoski w Sali Historycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Koordynator SJO:
st. wykładowca Donata Żukowska 
(język niemiecki)
dzukowska@amuz.edu.pl

 

Pracownicy SJO:

Język angielski:
st. wykładowca Monika Marcinkowska
mmarcinkowska@amuz.edu.pl

wykładowca Elwira Fójcik
efojcik@amuz.edu.pl

wykładowca Anna Antkowiak
aantkowiak@amuz.edu.pl

Język włoski:
st. wykładowca Agnieszka Brojek
abrojek@amuz.edu.pl

Język polski:
mgr Ewa Staniewska
estaniewska@amuz.edu.pl

mgr Katarzyna Guillon
kguillon@amuz.edu.pl

Kamila Łozińska
klozinska@amuz.edu.pl

 

Skip to content