STUDENCI ZA GRANICĄ: ERASMUS+

 

Studenci AM Poznań wyjeżdżający na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

1. Studenci, którzy uczestniczą w programie Erasmus+ w jednym z wymienionych krajów:

angielski: Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Holandia, Malta

niemiecki: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein, Luxemburg

włoski: Włochy

mają zaliczony semestr z języka angielskiego/języka niemieckiego/języka włoskiego z oceną 5/21.

Jeśli student chciałby uzyskać ocenę wyższą niż 5/21, może to zrobić poprzez przygotowanie jednego lub dwóch artykułów (artykuł oryginalnie w języku angielskim/niemieckim/włoskim, min. 2 strony, czcionka 12, pojedyncza interlinia) – opracowanie słownictwa z artykułu, USTNE streszczenie (za bardzo dobre przygotowanie można za jeden artykuł uzyskać 1 lub 2 punkty). Jeśli jest to semestr kończący się egzaminem, studenci muszą zdać wyłącznie egzamin. Termin egzaminu należy ustalić z wykładowcą.

2. Studenci, którzy uczestniczą w programie Erasmus+ w kraju niewymienionym w pkt. 1, mają obowiązek zaliczyć semestr poprzez zaliczenie wszystkich testów, prezentacji i prac pisemnych obowiązujących w danym semestrze. Testy i prezentacje można zaliczyć w trakcie trwania semestru, sesji poprawkowej lub sesji przedłużonej (zgodnie z decyzją dyrektora Instytutu).

3. Studenci, którzy podczas pobytu na programie Erasmus+ uczestniczyli w zajęciach z języka muzycznego specjalistycznego, mogą uzyskać zaliczenie na podstawie przedłożonego zaświadczenia z uczelni zagranicznej, na której będzie podana liczba godzin oraz ocena końcowa.

 

Skip to content