EGZAMINY KOŃCOWE

EGZAMIN KOŃCOWY

Egzamin końcowy odbywa się:

  • po IV semestrze dla studiów I stopnia,
  • po II semestrze dla studiów II stopnia,
  • po I semestrze konwersatorium dla studiów III stopnia;

 

UWAGA! Niezgłoszenie się w ustalonym terminie na egzamin lub zaliczenie bez usprawiedliwienia jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

1. Egzamin po II roku studiów I stopnia

Do oceny końcowej brane są pod uwagę:

a) oceny końcowe z poszczególnych semestrów na I i II roku

b) ocena uzyskana za egzamin ustny, składający się z dwóch części:

– artykuł na temat związany z własną specjalizacją,

– odpowiedź na 1 z 10 pytań (pytanie wylosowane) dotyczących tematów przerabianych w podręczniku lub na podstawie materiałów dydaktycznych

 

2. Egzamin po I roku studiów II stopnia

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

a) Egzamin pisemny – słownictwo muzyczne z dwóch semestrów

b) Egzamin ustny

– Autoprezentacja

– Wypowiedź na temat wybranej formy muzycznej

– Wypowiedź na temat wybranego konkursu/festiwalu/projektu muzycznego

 

3. Egzamin po I semestrze konwersatorium na III roku studiów III stopnia

Egzamin ustny:

a) Kariera artystyczna

b) Temat i tezy pracy doktorskiej

c) Opracowanie fachowego artykułu związanego z własną specjalizacją

d) Dyskusja na temat bieżących wydarzeń muzycznych

 

Skip to content