Archiwum rekrutacji 2022

Postępowanie rekrutacyjne 2022/2023 – Szkoła Doktorska Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego:

SD WWM – lista kandydatów wg liczby uzyskanych punktów

SD WWM – lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

SD WWM – lista kandydatów z pozytywnym wynikiem, niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc

SD WWM – lista kandydatów, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku


SD WWM – lista dopuszczonych III etap

SD WWM – harmonogram III etap

SD WWM – lista kandydatów dopuszczonych do konkursu

SD WWM – terminy egzaminów

Postępowanie rekrutacyjne 2022/2023 – Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów:

SD HPWBI – lista kandydatów wg liczby uzyskanych punktów

SD HPWBI – lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

SD HPWBI – lista kandydatów z pozytywnym wynikiem, niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc

SD HPWBI – lista kandydatów, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku


SD HPWBI – lista dopuszczonych III etap

SD HPWBI – harmonogram III etap

SD HPWBI – Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu

SD HPWBI – terminy egzaminów

Postępowanie rekrutacyjne 2022/2023 – Szkoła Doktorska Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej:

SD KTRE – lista kandydatów wg liczby uzyskanych punktów

SD KTRE – lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

SD KTRE – lista kandydatów z pozytywnym wynikiem, niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc

SD KTRE – lista kandydatów, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku


SD KTRE – Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu

SD KTRE – terminy egzaminów

 


KOMUNIKATY – rekrutacja 2022/23

Zarządzenie 1 Komisja Rekrutacyjna SD HPWBI

Zarządzenie 1 Komisja Rekrutacyjna SD KTRE

Zarządzenie 1 Komisja Rekrutacyjna SD WWM

 

TERMINY, REKRUTACJI, WYMAGANE DOKUMENTY

Termin przyjmowania dokumentów w systemie rekrutacyjnym: 16 maja – 1 czerwca 2022 r.
Kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji tworząc swój profil pod adresem:

https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja 

Po zalogowaniu się na swój profil kandydat załącza wymagane dokumenty w wersji elektronicznej (skany, zdjęcia).

Terminy postępowania rekrutacyjnego, regulaminy rekrutacji, wymagane dokumenty umieszczone są poniżej.


OPŁATA REKRUTACYJNA

Wysokość opłaty rekrutacyjnej do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 wynosi 200 zł.

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Santander Bank Polska S.A.
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu
nr 66109013620000000036017907

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły doktorskiej, kandydat wnosi wielokrotność opłaty odpowiadającej liczbie szkół, przy czym niezależnie od wyników postępowania, kandydat może zostać przyjęty tylko do jednej szkoły doktorskiej.
Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przypisanie jej do wybranej szkoły doktorskiej jest jednym z warunków uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że postępowanie rekrutacyjne do danej szkoły doktorskiej nie odbędzie się.

 

KONTAKT

Kontakt w sprawach technicznych związanych z rejestracją w systemie: rekrutacja@amuz.edu.pl
Kontakt w pozostałych sprawach: mgr Alicja Bohdanowicz-Murawska abohdanowicz@amuz.edu.pl

 

ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 7/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia limitu przyjęć do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu:

Nr 7 Zarządzenie Rektora_2022 (limit przyjęć)

 

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 8/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie terminów rekrutacji do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu:

Nr 8 Zarządzenie_Rektora_2022 (terminy rekrutacji)

Załącznik do Zarządzenia nr 8 (2022)

 

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 9/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023:

Nr 9 Zarządzenie_Rektora_2022 (opłata rekrutacyjna)

 

 

WZORY DOKUMENTÓW do pobrania

Wniosek  przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

KWESTIONARIUSZ

WYKAZ DOROBKU

OŚWIADCZENIE o braku przeciwwskazań zdrowotnych

OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z dokumentami

OŚWIADCZENIE o zgodności danych

 

REGULAMINY REKRUTACJI

REGULAMIN rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

REGULAMIN rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

REGULAMIN rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Solowego i Zepołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

Skip to content