Archiwum rekrutacji 2023

 

Postępowanie rekrutacyjne 2023/2024 – Szkoła Doktorska Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego:

SD WWM — lista kandydatów wg liczby uzyskanych punktów (129 KB)

SD WWM — lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

SD WWM — lista kandydatów z pozytywnym wynikiem, niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc (114 KB)

SD WWM — lista kandydatów, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku (115 KB)

SD WWM — harmonogram etap III (136 KB)

SD WWM — lista dopuszczonych III etap (116 KB)

SD WWM — terminy egzaminów 2023 (160 KB)

SD WWM — lista kandydatów dopuszczonych do konkursu (121 KB)

 

Postępowanie rekrutacyjne 2023/2024 – Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów:

SD HPWBI — lista kandydatów wg liczby uzyskanych punktów (125 KB)

SD HPWBI — lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (119 KB)

SD HPWBI — lista kandydatów z pozytywnym wynikiem, niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc (120 KB)

SD HPWBI — lista kandydatów, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku (115 KB)

SD HPWBI — harmonogram III etap (123 KB)

SD HPWBI — lista dopuszczonych III etap (113 KB)

SD HPWBI — terminy egzaminów 2023 (193 KB)

SD HPWBI — lista kandydatów dopuszczonych do konkursu (112 kb)

 

Postępowanie rekrutacyjne 2023/2024 – Szkoła Doktorska Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej:

SD KTRE — lista kandydatów wg liczby uzyskanych punktów (117 KB)

SD KTRE — lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (113 KB)

SD KTRE — lista kandydatów z pozytywnym wynikiem, niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc (107 KB)

SD KTRE — lista kandydatów, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku (107 KB)

SD KTRE — terminy egzaminów 2023 (130 KB)

SD KTRE — lista kandydatów dopuszczonych do konkursu (114 KB)

SD KTRE — lista kandydatów niedopuszczonych do konkursu (131 KB)

 

KOMUNIKATY – rekrutacja 2023/2024

Zarządzenie 1 Komisja rekrutacyjna SD WWM (166 KB)

Zarządzenie 2 Komisje egzaminacyjne SD WWM (183 KB)

Zarządzenie 1 Komisja rekrutacyjna SD HPWBI (163 KB)

Zarządzenie 2 Komisje egzaminacyjne SD HPWBI (187 KB)

Zarządzenie 1 Komisja rekrutacyjna SD KTRE (157 KB)

Zarządzenie 2 Komisje egzaminacyjne SD KTRE (166 KB)

 

TERMINY, REKRUTACJI, WYMAGANE DOKUMENTY

Termin przyjmowania dokumentów w systemie rekrutacyjnym: 16-31 maja 2023 r.
Kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji tworząc swój profil pod adresem: https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja
Po zalogowaniu się na swój profil kandydat załącza wymagane dokumenty w wersji elektronicznej (skany, zdjęcia).
Terminy postępowania rekrutacyjnego, regulaminy rekrutacji, wymagane dokumenty umieszczone są poniżej.

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Wysokość opłaty rekrutacyjnej do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na rok akademicki 2023/2024 wynosi 200 zł.

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Santander Bank Polska S.A.
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu
nr 66109013620000000036017907

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły doktorskiej kandydat wnosi wielokrotność opłaty odpowiadającej liczbie szkół, przy czym niezależnie od wyników postępowania, kandydat może zostać przyjęty tylko do jednej szkoły doktorskiej.
Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przypisanie jej do wybranej szkoły doktorskiej jest jednym z warunków uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że postępowanie rekrutacyjne do danej szkoły doktorskiej nie odbędzie się.

 

KONTAKT

Kontakt w sprawach technicznych związanych z rejestracją w systemie: rekrutacja@amuz.edu.pl
Kontakt w pozostałych sprawach: mgr Alicja Bohdanowicz-Murawska abohdanowicz@amuz.edu.pl

 

ZARZĄDZENIA REKTORA

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 10/2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia limitu przyjęć do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu:

Nr 10 Zarządzenie Rektora_2023_limit przyjęć (430 KB)

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 12/2023 z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie terminów rekrutacji do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu:

Nr 12 Zarządzenie Rektora_2023 terminy rekrutacji (432 KB)

Terminy postępowania rekrutacyjnego do SD 2023-24_załączanik do zarządzenia (437 KB)

 

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 11/2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024:

Nr 11 Zarządzenie Rektora_2023_opłata rekrutacyjna (440 KB)

 

Skip to content