Rekrutacja

TERMINY, REKRUTACJI, WYMAGANE DOKUMENTY

Termin przyjmowania dokumentów w systemie rekrutacyjnym: 1-28 września 2021 r.

 

Kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji tworząc swój profil pod adresem:

https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja

 

Po zalogowaniu się na swój profil kandydat załącza wymagane dokumenty w wersji elektronicznej (skany, zdjęcia).

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego, regulaminy rekrutacji, wymagane dokumenty umieszczone są poniżej.

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

Wysokość opłaty rekrutacyjnej do szkół doktorskich Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022 wynosi 200 zł.

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Santander Bank Polska S.A. pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu nr 66109013620000000036017907

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły doktorskiej, kandydat wnosi wielokrotność opłaty odpowiadającej liczbie szkół, przy czym niezależnie od wyników postępowania kandydat może zostać przyjęty tylko do jednej szkoły doktorskiej.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przypisanie jej do wybranej szkoły doktorskiej jest jednym z warunków uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że postępowanie rekrutacyjne do danej szkoły doktorskiej nie odbędzie się.

Podstawa prawna: Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Nr 50/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

 

 

KONTAKT

Kontakt w sprawach technicznych związanych z rejestracją w systemie:
rekrutacja@amuz.edu.pl

Kontakt w pozostałych sprawach: mgr Alicja Bohdanowicz-Murawska
abohdanowicz@amuz.edu.pl


Komunikaty

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich 2021

 

 


Dokumenty

WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów
WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

Kwestionariusz osobowy
Wykaz dorobku

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami
Oświadczenie o zgodności danych

 


Regulaminy

  1. REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ HISTORYCZNYCH PRAKTYK WYKONAWCZYCH I BUDOWY INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
  2. REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI, RYTMIKI I EDUKACJI MUZYCZNEJ
  3. REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ SOLOWEGO I ZESPOŁOWEGO WSPÓŁCZESNEGO WYKONAWSTWA MUZYCZNEGO