Archiwum rekrutacji 2021

Postępowanie rekrutacyjne 2021/2022 – Szkoła Doktorska Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego:

SD WWM – Lista kandydatów wg liczby uzyskanych punktów

SD WWM – Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

SD WWM – Lista kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny, niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc

SD WWM – Lista kandydatów, którzy nie uzyskali wyniku pozytywnego

SD WWM – Lista dopuszczonych do konkursu

SD WWM – Terminy egzaminów – etap II

SD WWM – Lista dopuszczonych do III etapu

SD WWM – Lista niedopuszczonych do III etapu

SD WWM – Plan przesłuchań – etap III

 

Postępowanie rekrutacyjne 2021/2022 – Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów:

SD HPWBI – Lista kandydatów wg liczby uzyskanych punktów

SD HPWBI – Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

SD HPWBI – Lista kandydatów, którzy nie uzyskali wyniku pozytywnego

SD HPWBI – Lista dopuszczonych do konkursu

SD HPWBI – Terminy egzaminów – etap II

SD HPWBI – Lista dopuszczonych do III etapu

SD HPWBI – Lista niedopuszczonych do III etapu

SD HPWBI – Plan przesłuchań – etap III

 

Postępowanie rekrutacyjne 2021/2022 – Szkoła Doktorska Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej:

SD KTRE – Lista kandydatów wg liczby uzyskanych punktów

SD KTRE – Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

SD KTRE – Lista kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny, niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc

SD KTRE – Lista kandydatów, którzy nie uzyskali wyniku pozytywnego

SD KTRE – Lista dopuszczonych do konkursu

SD KTRE – Terminy egzaminów – etap II

 

Komunikaty

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich 2021

 

Zarządzenie 1 Komisja Rekrutacyjna WWM

Zarządzenie 1 Komisja Rekrutacyjna HPWBI

Zarządzenie 1 Komisja Rekrutacyjna KTRE

Zarządzenie 2 – komisje egzaminacyjne WWM

Zarządzenie 2 – komisje egzaminacyjne HPBI

Zarządzenie 2 – komisje egzaminacyjne KTRE

 


Dokumenty

WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów

WNIOSEK o przyjęcie do Szkoly Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

KWESTIONARIUSZ

WYKAZ DOROBKU

OŚWIADCZENIE o braku przeciwskazań zdrowotnych

OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z dokumentami

OŚWIADCZENIE o zgodności danych

 


Regulaminy

1. REGULAMIN rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych

2. REGULAMIN rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

3. REGULAMIN rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Solowego i Zepołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego

 

Skip to content