Charakterystyka Wydziału

Wydział Instrumentalny to największy Wydział Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu. Kształci muzyków w 36 specjalnościach w ramach sześciu Katedr i Zakładów:

Wydział prowadzi studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), II stopnia (stacjonarne) oraz III stopnia – doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne). Podstawowym założeniem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy twórczej i rozwijania swojej osobowości artystycznej poprzez wyposażenie studentów w doskonały warsztat instrumentalny i wiedzę muzyczną potrzebną do realizacji swoich artystycznych zamierzeń. Najważniejszym jednak celem jest zainspirowanie studentów do własnych poszukiwań twórczych, do wyzwolenia w nich potencjału do szukania prawdy w sztuce.

Wydział Instrumentalny jest inspiratorem i współorganizatorem wielu wspaniałych przedsięwzięć artystycznych jak:

  • Międzynarodowy  Konkurs Pianistyczny „Halina Czerny-Stefańska in Memoriam”
  • Akademicki Konkurs Organowy
  • Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy
  • Letnia Akademia Muzyki Dawnej

 

Skip to content