Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu

Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu

Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu jest jedną z pięciu katedr Wydziału Instrumentalnego, a jej działalność wiąże się ściśle z organizacją procesu dydaktycznego uczelni. Nadrzędnym celem działania Katedry jest zapewnienie studentom jak najwyższej jakości nauczania poprzez wszechstronne rozwijanie ich talentów muzycznych i w efekcie wykształcenie absolwentów doskonale przygotowanych do wykonywania zawodu artysty-muzyka. Katedra oferuje studia w trzech specjalnościach: fortepian, organy i akordeon, w trybie stacjonarnym – studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie – oraz niestacjonarnym – studia doktoranckie.

Obok działalności dydaktycznej Katedra prowadzi także działalność artystyczną i naukowo-badawczą: jest organizatorem licznych koncertów, w których biorą udział studenci i pedagodzy, kursów mistrzowskich i seminariów, a także ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i konferencji naukowych. Sprawuje nadzór nad badaniami własnymi pracowników, prezentując ich dorobek artystyczny i naukowy – w formie koncertów, nagrań płytowych i publikacji.

Kadra naukowo-dydaktyczna Katedry Fortepianu, Organów i Akordeonu to w większości absolwenci poznańskiej Uczelni. Nasi pedagodzy, obok działalności dydaktycznej, prowadzą aktywną działalność koncertową i naukową. Są jurorami konkursów w Polsce i za granicą, prowadzą warsztaty i kursy mistrzowskie w wielu polskich i zagranicznych ośrodkach muzycznych, czynnie uczestniczą w międzynarodowym programie „Erasmus”, a także są konsultantami w szkołach muzycznych.

Studenci Katedry uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach muzycznych, gdzie zdobywają nagrody, wyróżnienia i stypendia (pełna lista laureatów konkursów znajduje się na stronach internetowych Uczelni). Biorą także czynny udział w kursach mistrzowskich, warsztatach i seminariach, prowadzonych przez wybitnych artystów – pedagogów.

W ostatnich latach na zaproszenie Katedry mistrzowskie kursy dla studentów prowadzili m. in.:

– pianiści: Dan Thai Son, Philippe Giusiano, Bruno Canino, Martin Hughes, Tim Owens, Ronan O’Hora, Andrzej Jasiński,

– organiści: Bine Bryndorf, Franz Danksagmüller, Arvid Gast, Martin Sander, Martin Schmeding,

– akordeoniści: Aleksander Dmitrijew, Vitalij Dmitrijew, Jurij Szyszkin, Rafał Grząka, Olivier Douyez, Mario Stefano Pietrodarchi, Wołodymir Runczak.

Katedra jest organizatorem odbywających się cyklicznie, ważnych projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Są to m. in.:

– Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam

– Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego

– Międzynarodowe Dni Akordeonu

– Międzynarodowa Konferencja Współczesna interpretacja dzieła muzycznego

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zabytkowe organy i inne instrumenty klawiszowe 

– Akademicki Konkurs Organowy Romuald Sroczyński in memoriam

– Ogólnopolska Sesja Artystyczno-Naukowa Urodziny Fryderyka Chopina

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Katedrę Fortepianu, Organów i Akordeonu w roku akademickim 2018/2019 to:

– VI Międzynarodowe Dni Akordeonu (październik 2018)

– II Międzynarodowa Konferencja: Współczesna interpretacja dzieła muzycznego (listopad 2018)

– VI Akademicki Konkurs Organowy Romuald Sroczyński in memoriam (listopad 2018)

– II Ogólnopolska Sesja Artystyczno-Naukowa Urodziny Fryderyka Chopina (luty 2019)

– VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zabytkowe organy i inne instrumenty klawiszowe (kwiecień 2019)

– Warsztaty akordeonowe (maj 2019)

– Cykle koncertowe: Pianiści u Paderewskiego, Poniedziałki w Akademii, Środy Organowe, Organy solo i kameralnie, LunchConcert

Koncerty Letnie (lipiec, sierpień 2019)

Akademia Młodych (listopad 2018 – maj 2019)

Pracownicy Katedry uczestniczą w następujących programach badawczych:

1. Współczesna interpretacja dzieła muzycznego. Kontekst historyczny, tradycje wykonawcze, style i kierunki, instrumentarium

– kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Organiszczak

2. Muzyka a rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka

– kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Kledzik

3. Pianiści u Paderewskiego

– kierownik projektu: dr Przemysław Witek

4. Analiza tekstów źródłowych utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego

– kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Wiechowicz-Karolak

5. Akordeonistyka XXI wieku. Instrumentarium, repertuar, wykonawstwo, historia dyscypliny

– kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

Od 2016 roku przy Katedrze Fortepianu, Organów i Akordeonu działa Koło Naukowe Pianistów.

Historia

Z poznańską Uczelnią związanych było wielu wspaniałych artystów. W okresie międzywojennym, w utworzonym w roku 1920 Państwowym Konserwatorium Muzycznym klasę fortepianu prowadzili Gertruda Konatkowska i Zbigniew Lisicki, a w latach powojennych kadrę profesorską stanowili znakomici pianiści: Raul Koczalski, Stanisław Szpinalski i Władysław Kędra. Od roku 1951 z Poznaniem związana była Olga Iliwicka-Dąbrowska, kilka lat gościła tutaj także – laureatka I nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim – Halina Czerny-Stefańska (1977-1981). Wśród organistów należy wymienić Feliksa Nowowiejskiego, Józefa Pawlaka i Romualda Sroczyńskiego. Najmłodsza z klas – klasa akordeonu powstała z inicjatywy Włodzimierza Lecha Puchnowskiego w roku 1972; w latach 1973-2000 prowadził ją Henryk Krzemiński.

W roku 1958 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu utworzono Katedrę Fortepianu, której pierwszym Kierownikiem został prof. Wacław Lewandowski (1958-1961). W następnych latach stanowisko to piastowali: prof. Gertruda Konatkowska (1961-1966), prof. Olga Iliwicka-Dąbrowska (1966-1979), prof. Jan Jański (1979-1985) i prof. Waldemar Andrzejewski (1885-1999). W roku akademickim 1999/2000 Katedra została poszerzona o dwie specjalności: klawesyn i organy. Jej kierownictwo powierzono prof. Andrzejowi Tatarskiemu (1999-2005), a następnie prof. Alicji Kledzik (2005-2016). Rok 2015/2016 przyniósł kolejną zmianę struktury organizacyjnej Katedry, polegająca na przekształceniu jej w Katedrę Fortepianu, Organów i Akordeonu. Od 1 października 2016 roku Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Anna Organiszczak

Członkowie Katedry Fortepianu, Organów i Akordeonu

Klasa fortepianu:

prof. dr hab. Anna Organiszczak, prof. zw. – Kierownik Katedry

prof. dr hab. Alicja Kledzik, prof. zw.

prof. dr hab. Bogumił Nowicki, prof. zw.

dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. AM

dr hab. Maciej Pabich, prof. AM

dr hab. Piotr Szychowski, prof. AM

dr Małgorzata Sajna-Mataczyńska, ad.

dr Przemysław Witek, ad.

dr Piotr Żukowski, ad.

mgr Jacek Kortus, as.

mgr Łukasz Byrdy, as.

mgr Cyprian Sekrecki, as.

Klasa organów:

prof. dr hab. Elżbieta Karolak, prof. zw.

prof. dr hab. Sławomir Kamiński, prof. zw.

dr Jarosław Tarnawski, ad.

mgr Jakub Pankowiak, as.

 

Klasa akordeonu:

prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba, prof. zw.

prof. dr hab. Jerzy Kaszuba, prof. nadzw.

Skip to content