Zakład Instrumentów Historycznych

Zakład Instrumentów Historycznych powołany został jako samodzielna jednostka organizacyjna w czerwcu 2008 roku. Decyzja o powołaniu Zakładu podyktowana była zauważalną potrzebą wyjścia naprzeciw idei kształcenia muzycznego na bazie najnowszych odkryć muzykologicznych w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej.

Funkcję kierownika Zakładu pełni polska klawesynistka, dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła, prof. AM.

Zakład podejmuje prace badawcze z zakresu programowania procesu nauczania na instrumentach historycznych, takich jak: flet traverso, obój barokowy, fagot barokowy, trąbka naturalna, róg naturalny, skrzypce barokowe, wiolonczela barokowa, viola da gamba, kontrabas wiedeński, lutnia i klawesyn. Pracownikami Zakładu są wybitni instrumentaliści, wykształceni w najbardziej renomowanych ośrodkach specjalizujących się w wykonawstwie historycznym (Bruksela, Haga, Bazylea, Genewa, Wiedeń, Lipsk).

Zakład Instrumentów Historycznych jest organizatorem wielu przedsięwzięć artystyczno-dydaktycznych:

 • Akademickiego Konkursu Klawesynowego,
 • Konkursu Kompozytorskiego na utwór na klawesyn solo,
 • Letniej Akademii Muzyki Dawnej,
 • Forum Kameralnego Muzyki Dawnej.

W roku akademickim 2009/2010 zainicjowane zostały cykle comiesięcznych koncertów muzyki dawnej Czwartki z Muzyką Dawną, na których prezentują się studenci i pedagodzy ZIH.

Ważnym elementem prac Zakładu jest organizacja koncertów z cyklu Galeria Instrumentów Historycznych, stanowiących połączenie wykładu z zakresu historii instrumentu z prezentacją muzyczną. Koncerty te cieszą się bardzo dużą popularnością i powtarzane są poza uczelnią, w innych ośrodkach muzycznych (Zielona Góra, Koszalin, Częstochowa).

Pedagodzy i specjalności:

dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła, prof. AM – Kierownik Zakładu, klawesyn

dr hab. Mikołaj Zgółka, wykładowca – skrzypce barokowe

dr Krzysztof Stencel, adiunkt – róg naturalny

dr Jarosław Thiel, adiunkt – wiolonczela barokowa

dr Natalia Hyżak, adiunkt – klawesyn

dr Henryk Kasperczak, wykładowca – lutnia

mgr Dagmara Tyrcha, wykładowca – klawesyn

mgr Kazimierz Pyzik, wykładowca – viola da gamba, kontrabas wiedeński

mgr Karolina Zych, wykładowca – flet traverso

mgr Marek Niewiedział, wykładowca – obój barokowy

mgr Tomasz Wesołowski, wykładowca – fagot historyczny

mgr Damian Kurek, asystent – trąbka naturalna

Nasze sale:

Zakład Instrumentów Historycznych ma obecnie do dyspozycji cztery sale przeznaczone do zajęć indywidualnych. W każdej sali znajduje się klawesyn:

 • Sala 283
 • Sala 182
 • Sala 181
 • Sala 037


Instrumenty:

Zakład posiada obecnie pięć klawesynów z przeznaczeniem do gry solowej i akompaniamentów:

 • Reinhard von Nagel, kopia Blanchet (F1-f3)
 • szpinet K. Kulis (F1-f3)
 • Gerrit Klop, kopia franko-flamandzka (F1-f3),
 • Titus Crijnen, kopia Ruckers(F1-f3)
 • klawesyn 1-man. K. Kulis (A1-d3)

Wydarzenia organizowane przez Zakład Instrumentów Historycznych:

 

Czwartki z Muzyką Dawną

Letnia Akademia Muzyki Dawnej

Akademicki Konkurs Klawesynowy

Forum Kameralne Muzyki Dawnej

 

Skip to content