Katedra Instrumentów Dętych

Katedra Instrumentów Dętych

Katedra Instrumentów Dętych (wcześniej: Katedra Instrumentów Dętych i Akordeonu) Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego rozpoczęła działalność w 1958 roku, a jej pierwszym kierownikiem został klarnecista prof. Józef Madeja. Kolejnymi Kierownikami Katedry byli: flecista doc. Franciszek Langner, oboista prof. Mieczysław Koczorowski i klarnecista prof. Zdzisław Nowak. Od 2002 roku funkcję tę pełni trębacz – prof. Roman Gryń. W 1973 roku w ramach Katedry powołano założoną przez Henryka Krzemińskiego klasę akordeonu, a w 2002 roku klasę saksofonu.

Obecnie Katedra kształci studentów w 9 specjalnościach w ramach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia.

W ostatnich latach Katedra zorganizowała kilkanaście konkursów na stanowiska asystentów i adiunktów, co znacząco rozbudowało kadrę pedagogiczną i umożliwiło studentom obcowanie z najwyższej klasy muzykami. Wchodzących obecnie w skład Katedry 27 pedagogów to muzycy koncertujący z orkiestrami filharmonii i teatrów operowych w całej Europie, kameraliści współpracujący z wybitnymi artystami światowej sceny muzycznej, a także soliści zapraszani do nagrań płytowych przez największe wytwórnie muzyczne. Ponadto zasiadają oni jako jurorzy konkursów w Polsce i poza granicami kraju oraz uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych.

Studenci Katedry Instrumentów Dętych mają szansę brać udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez światowej sławy instrumentalistów, takich jak: Patrick Gallois, Henrik Svitzer, Marino Bedetti, Julian Bliss, Jean-Marc Fessard, Jan Schulte Bunert, Richard Giangiulio, Konradin Groth, Markus Wuersch, Teunis Van Der Zwart, Zdzisław Stolarczyk, czy Jindrich Petras. Efektem wytężonej pracy pedagogów i studentów są liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach krajowych i międzynarodowych, zdobywane przez młodych adeptów sztuki wszystkich specjalności.

Katedra, poza działalnością dydaktyczną, prowadzi bardzo ożywioną działalność w zakresie organizacji kursów, warsztatów, seminariów, konkursów i koncertów na terenie Uczelni, a także poza nią.


Lista pedagogów

prof. dr hab. Roman Gryń – kierownik Katedry

prof. dr hab. Tomasz Gubański – obój

prof. dr hab. Paweł Drobnik – klarnet

prof. dr hab. Andrzej Łęgowski – flet

dr hab. Ewa Murawska, adiunkt – flet

dr hab. Arkadiusz Adamczyk, adiunkt – fagot

dr hab. Magdalena Jakubska-Szymiec, adiunkt – saksofon

dr hab. Maciej Łakomy, prof. AM – puzon

dr Krzysztof Stencel, adiunkt – waltornia

dr Łukasz Krzemiński, adiunkt – obój

dr Rafał Rachwał, adiunkt – saksofon

dr Ewa Mizerska, adiunkt – flet

mgr Jakub Drygas, asystent – klarnet

mgr Igor Szeligowski, asystent – waltornia

mgr Mateusz Kurek, asystent – tuba

mgr Damian Kurek, asystent – trąbka

mgr Wojciech Jeliński, asystent – puzon

mgr Krzysztof Zabłocki, starszy wykładowca – fagot

 

Pianiści:

dr hab. Joanna Balewska, adiunkt

dr Tomasz Sośniak, adiunkt

dr Hanna Lizinkiewicz, wykładowca

mgr Renata Pabich, starszy wykładowca

mgr Maria Rutkowska, wykładowca

mgr Barbara Habdas-Piwowar, wykładowca

mgr Marek Lipiec, wykładowca

mgr Mateusz Kowalski, wykładowca

mgr Natalia Domańska, wykładowca

mgr Agnieszka Skorupa, wykładowca

 

Pedagodzy współpracujący z Katedrą:

mgr Mikołaj Szykor – literatura specjalistyczna (trąbka)

mgr Marta Sikora – zasady budowy i strojenia instrumentów dętych drewnianych