Publikacje

Krzysztof Zabłocki

Zabłocki-2a

 

Krzysztof Zabłocki

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
mgr PWSM Poznań 1980 r

Stanowisko
st. wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fagot

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
st.wykł.Krzysztof Zabłocki w latach 1978-2013 pracował jako solista w Filharmonii Poznańskiej im.Tadeusza Szeligowskigo .
Wraz z orkiestrą uczestniczył w wielu tournee artystycznych m.in.w Niemczech,Francji,Belgii,Holandii,
Włoszech,Szwajcarii,Hiszpanii,Islandii
i Turcji.
Z orkiestrą brał udział w siedmiu Międzynarodowych Konkursach Skrzypcowych im.Henryka Wieniawskiego.
Wykonał m.in.:J.Haydna-Symfonię koncertującą na obój,fagot,skrzypce i wiolonczelę, a także R.Straussa – Duet-Concertino na klarnet,fagot. i orkiestrę. Wilokrotnie współpracował z zespołami kameralnymi oraz orkiestrami kameralnymi, m.in.: Orkiestrą ”Amadeus” A.Duczmal, Orkiestrą Rozrywkową Z.Górnego, orkiestrami ”Leopoldinum”, ”Bydgosiensis”, Słupską Orkiestrą Kameralną.
Z większością wyżej wymienionych orkiestr, jako muzyk orkiestrowy, dokonał wiele nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych.
Krzysztof Zabłocki wielokrotnie brał udział w koncertach uczelnianych jako solista, kameralista oraz członek orkiestry uczelnianej.
Organizował w Uczelni koncerty z cyklu ”I multi fagotti”, w których występowali studenci, absolwenci oraz zaprzyjażnieni fagociści.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Występował pod batutą takich dyrygentów jak S.Skrowaczewski, H.Czyż, J.Krenz, J.Katlewicz, J.Maksymiuk, W.Michniewski, K.Penderecki i in.
Brał udział w koncertach z solistami tej klasy co M.Argerich, K.Danczowska, J.Franz, K.Jakowicz, G.Kremer, K.A.Kulka, I.Ojstrach, J.Olejniczak, P.Paleczny, K.Zimermann i wielu innych.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Srebrny Krzyż Zasługi
Złoty Krzyż Zasługi

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
Wydział Instrumentalny:
-Fagot
-Studia orkiestrowe
-Literatura specjalistyczna
-Zespoły kameralne
-Metodyka nauczania gry na instr. dętych
drewnianych

Kontakt: 
krzychbasson@wp.pl