Tomasz Kandulski

TK

 

Tomasz Kandulski

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2015

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Gitara

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Udziela się jako solista i kameralista. W latach 2008-2015 współpracował i koncertował ze skrzypaczką Sandrą Haniszewską tworząc Haniszewska-Kandulski Duo. Zespół ma na swoim koncie wiele koncertów w Polsce i za granicą, zdobywał również laury konkursowe. Wiosną 2012 roku ukazała się debiutancka płyta Duo ”Tintinnabuli. Modern music for violin and guitar”, wydana przez QBK Records z Szczecina. Płytę patronatem objęło m.in. Polskie Radio Dwójka, TVP Kultura czy Radio Merkury.

Był zapraszany na festiwale takie jak Polska Akademia Gitary w Jarocinie, Międzynarodowe Spotkania Gitarzystów w Sanoku, Międzynarodowy Festiwal GITARA we Wrocławiu, Warszawski Festiwal Gitarowy, Lubuski Festiwal Gitarowy, Puckie Konfrontacje Gitarzystów, Koncerty na Grochowskiej (Sinfonia Varsovia) w Warszawie, European Arts Festiwal w Mansfield (Wlk. Brytania), Międzynarodowy Festiwal Niccolo Paganini w Parmie (Włochy) czy Międzynarodowy Festiwal Gitarowy Luys Milan w Ontinyencie/Walencji (Hiszpania). Występował w wielu salach w kraju (m.in. filharmonii poznańskiej, wrocławskiej, zielonogórskiej, świętokrzyskiej, Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie) jak i poza granicami Polski (m.in. The Brunts School w Mansfield (Wlk. Brytania), Wilhelm Hijstekzaal, Matty Nielzaal, Theater aan het Vrijthof w Maastricht (Holandia), Teatro Cinghio w Parmie, Conservatorio della Musica w Weronie (Włochy), Centro Cultural de Caixa, Teatro Echegaray w Ontinyencie, Museo de Bellas Artes w Walencji (Hiszpania)), solo, w duecie ze skrzypaczką Sandrą Haniszewską oraz z towarzyszeniem orkiestr.

Więcej informacji: www.tomaszkandulski.com

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Uczęszczał do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, zwanej „Poznańską Szkołą Talentów”, do klasy gitary prof. Piotra Zaleskiego. Szkołę tę ukończył z wyróżnieniem w 2005 r.
W 2008 r. ukończył studia w Conservatorium Maastricht w Holandii, w klasie światowej sławy wirtuoza prof. Carlo Marchione, dokonując podczas egzaminu dyplomowego pierwszego historycznego wykonania w Holandii koncertu ”Concertino” A. Tansmana.
Równolegle skończył studia licencjackie w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2010 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w tej samej uczelni, w klasie prof. Piotra Zaleskiego.
Wiosną 2015 roku zakończył prestiżowe studia podyplomowe Konzertexamen w Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze (Niemcy) w klasie kameralistyki skrzypcowo-gitarowej prowadzonej przez wybitnego gitarzystę i pedagoga prof. Tomasza Zawieruchę.
Od września 2008 r. pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, a od października 2010 roku w poznańskiej Akademii, gdzie w maju 2015 r. uzyskał tytuł doktora sztuki.

Jako gitarzysta doskonalił swoje umiejętności pod okiem mistrzów, m.in.: Marcin Dylla, Raphaella Smits (Belgia), Carlo Domeniconi (Grecja), Zoran Dukic (Chorwacja), Giampaolo Bandini (Włochy), Carlo Marchione (Włochy), Philippe Villa (Francja), Jeremy Jouve (Francja), Antigoni Goni (Grecja), Thomas Offermann (Niemcy), David Tanenbaum (USA), William Kanengiser (USA), Göran Söllscher (Szwecja), Los Angeles Guitar Quartet (USA).

Więcej informacji: www.tomaszkandulski.com

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Konkursy:
– III Międzynarodowy Konkurs Zespołów Kameralnych z Gitarą w Aschaffenburgu (Niemcy) – II miejsce w duecie z Sandrą Haniszewską (skrzypce)(2014)
– XI Międzynarodowy Konkurs Gitarowy Luys Milan w Ontinyencie (Hiszpania) – I miejsce w duecie z Sandrą Haniszewską (skrzypce)(2012)
– XVI Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Kutnej Horze (Czechy) – III miejsce (2011)
– XIII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy Niccolo Paganini w Parmie (Włochy) –
I miejsce w duecie z Sandrą Haniszewską (skrzypce)(2011)
– XIII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. J.E. Jurkowskiego w Tychach –
II miejsce (jedyny Polak w finale) i nagroda specjalna (2010)
– VII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy Premio Enrico Mercatali w Gorizii (Włochy) –
I miejsce w duecie z Sandrą Haniszewską (skrzypce) (2010)
– XIII Międzynarodowy Konkurs Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie –
III miejsce w duecie z Sandrą Haniszewską (skrzypce) (2009)
– VIII Konkurs Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców w Radziejowicach –
laureat wyróżnienia (2009)
– IBLA Grand Prize w Ragusie (Włochy) – wyróżnienie w duecie z Sandrą Haniszewską (skrzypce) (2009)
– VII Międzynarodowy Konkurs Indywidualności Muzycznych im. A.Tansmana w Łodzi –
finalista (jedyny polski gitarzysta zakwalifikowany do finału) (2008)
– XII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. J.E. Jurkowskiego w Tychach –
IV miejsce (2008)
– I Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Olsztynie − II miejsce (2006)
– Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Weimarze (Niemcy) – wyróżnienie, finalista (2005)
– XV Międzynarodowe Spotkania Gitarzystów w Sanoku – I miejsce (2005)
– Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Trzęsaczu-Rewalu – II miejsce (2004)

Stypendia:
– w marcu 2013 roku Haniszewska-Kandulski Duo zostało uhonorowane Medalem Młodej Sztuki przyznawanym przez Głos Wielkopolski – Polska. The Times
– w 2011 roku razem z Sandrą Haniszewską otrzymał stypendium artystyczne Miasta Poznania
– w 2010 roku otrzymał stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury
– w 2007 roku został laureatem prestiżowego programu dla najlepszych studentów wszystkich uczelni holenderskich – Huygens Scholarship Programme
– w 2006 roku otrzymał półroczne stypendium twórcze (lipiec-grudzień) z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– w roku szkolnym 2004/2005 otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Zatrudnienie na Wydziale
V

Prowadzone przedmioty, Wydział
Instrument główny – gitara
Zespoły Kameralne
Literatura specjalistyczna

Kontakt:
info@tomaszkandulski.com


WERSJA ANGIELSKA

Last name and first name
Kandulski Tomasz

Academic title and degree, institution, graduation year
PhD, Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2015

Position
assistant professor

Artistic/research discipline
Instrumental

Speciality
Guitar

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
He had concerts in many cities in Poland (i.e. Philharmonic Halls in Poznan, Wroclaw, Zielona Gora, Kielce, Lutoslawski Concert Hall of Polish Radio) as well as abroad (i.e. Great Britain, The Netherlands, Germany, Slovenia, Italy), solo and with orchestras. With violinist Sandra Haniszewska between 2008-2015 he created Haniszewska-Kandulski Duo. In spring 2012 they released their debut CD ”Tintinnabuli. Modern music for violin and guitar”, published by QBK Records.

More info: www.tomaszkandulski.com

The most important artistic/research achievements
In 2010 he graduated with distinction from Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznan, Poland, in a guitar class of prof. Piotr Zaleski. In the year 2008 he also finished his studies at Conservatorium Maastricht in The Netherlands in a guitar class of a world virtuoso prof. Carlo Marchione. In Spring 2015 he finished studies at Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar (Germany) in a violin-guitar class led by prof. Tomasz Zawierucha. Since 2008 he is a teacher at Music School in Poznan, as well as lecturer at Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznan, where he obtained his PhD in May 2015.

Tomasz Kandulski developed his abilities under the guidance of such great musicians as: Raphaella Smits (Belgium), Carlo Domeniconi (Greece), Giampaolo Bandini (Italy), Carlo Marchione (Italy), Antigoni Goni (Greece), Jorge Amaral (Mexico), Philippe Villa (France), Jeremy Jouve (France), Thomas Offermann (Germany), David Tanenbaum (USA), Göran Söllscher (Sweden), Los Angeles Guitar Quartet (USA).

More info: www.tomaszkandulski.com

The most important artistic/research achievements
More important achievements:
– 3rd International Competition for Chamber Music with Guitar in Aschaffenburg (Germany) – 2nd prize in a duo with Sandra Haniszewska (violin)(2014)
– 11th International Guitar Competition Luys Milan in Ontinyent (Spain) – 1st prize in a duo with Sandra Haniszewska (violin)(2012)
– 16th International Guitar Competition in Kutna Hora (Czech Rep.) – 3rd prize (2011)
– 13th International Guitar Competition Niccolo Paganini in Parma (Italy) – 1st prize in a duo with Sandra Haniszewska (violin)(2011)
– 13th International Competition ”Silesian Guitar Autumn” in Tychy – 2nd prize (2010)
– 7th International Guitar Competition Premio Enrico Mercatali in Gorizia (Italy) – 1st prize in a duo with Sandra Haniszewska (violin) (2010)
– 13th International Contemporary Chamber Music Competition in Cracow –
3rd prize in a duo with Sandra Haniszewska (violin) (2009)
– IBLA Grand Prize in Ragusa (Italy) – distinction in a duo with Sandra Haniszewska (violin) (2009)
– 8th Competition of XX and XXI Century Music for Young Performers in Radziejowice − laureate of distinction (2009)
– Alexander Tansman International Competition of Musical Personalities in Łódź –
finalist (the only polish guitarist qualified) (2008)
– International Competition “Silesian Guitar Autumn” in Tychy – 4th prize
– International Guitar Competition in Olsztyn − 2nd prize (2006)
– International Anna Amalia Guitar Competition in Weimar (Germany) –
distinction, finalist (2005)
– International Guitar Meetings in Sanok – 1st prize (2005)
– International Guitar Festival in Trzęsacz-Rewal – 2nd prize (2004)

Tomasz Kandulski is a scholarship holder of Ministry of Culture and Head of Polish Government, as well as a prestigious Dutch programme Huygens Scholarship for the best students in The Netherlands.

Employment at the Faculty
V

Courses taught, Faculty
Main subject – guitar
Chamber music
Guitar literature

Contact
info@tomaszkandulski.com

 

Skip to content