Publikacje

Aleksandra Bryła

A09

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
magister Sztuki, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2008
dr, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2015

Stanowisko
asystent

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
instrumentalistyka

Specjalność
skrzypce
zespoły kameralne

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
skrzypce
zespoły kameralne

Kontakt
aleksandrabryla9@gmail.com

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Skrzypaczka prowadzi żywą działalność koncertową zarówno jako solistka, jak i kameralistka. Występuje w kraju i za granicą (w Chorwacji, Włoszech, Danii, Anglii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Słowacji, Czechach, Rosji, Nowej Zelandii ). Współpracuje z zespołem muzyki dawnej Collegium Viridimontanum, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Młodzieżową Orkiestrą Kameralną Akademii Dźwięku z Darmstadt, “Mihail Jora” State Philharmonic Orchestra z Baku, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Kameralną „Leopoldinum”. Otrzymuje zaproszenia do takich sal koncertowych jak m.in.: Musikverein w Wiedniu, Sala Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie, Opera Narodowa w Warszawie, UAM w Poznaniu, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Filharmonia Lubelska. Miała zaszczyt współpracować z wybitnymi artystami, jak m. in. Jerzy Maksymiuk, Janusz Olejniczak, Ewa Kupiec, Maria Szwajger-Kułakowska, Marek Drewnowski, Ovidiu Balan, Sławomir Chrzanowski, Andrzej Bauer, Eckart Runge, Friedemann Weigle oraz Maciej Grzybowski. Wraz z kwartetem Meccorre w 2011 roku dokonała austriackiego prawykonania III Kwartetu Smyczkowego Krzysztofa Pendereckiego w Musikverein w Wiedniu w obecności samego kompozytora. Brała udział w wielu prestiżowych festiwalach m.in.: ”Rheingau Music Festival”, ”Paolo Borciani Festival”, ”Warszawska Jesień”, „Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena”, ”Muzyka na Szczytach”, ”Heidelberger Frühling”. Aleksandra Bryła wspólnie z członkami kwartetu smyczkowego „Meccorre String Quartet” od roku 2010 jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Q’arto Mondi” w Poznaniu, skupiającego najwybitniejsze postaci polskiej i zagranicznej sceny kameralnej.
Aleksandra Bryła dokonała licznych nagrań dla Bayerischer Rundfunk, Rai3, Radia Merkury, NDR oraz TVP Kultura. Realizacja Kwartetu smyczkowego F. Schuberta „Śmierć i Dziewczyna” dla TVP Kultura, została nominowana do nagrody „Gwarancje Kultury” 2011. W 2013 roku wraz z kwartetem Meccorre wydała płytę debiutancką zawierającą kwartety smyczkowe W. A. Mozarta i L. v. Beethovena. W 2012 roku otrzymała I miejsce w konkursie na stypendium „Irene Steels – Wilsing Stiftung” w Berlinie, a w 2013 roku została stypendystką programu ”Młoda Polska”. W 2010 roku stypendium z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promowanie muzyki kameralnej w miejscach o ograniczonym dostępie do dóbr kultury, kładąc szczególny nacisk na koncerty w szpitalach dla dzieci i młodzieży. W 2008 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia artystyczne.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE/NAUKOWE

Skrzypaczka otrzymała szereg nagród na konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. W roku 2012 zdobyła II miejsce oraz trzy Nagrody Specjalne podczas „Wigmore Hall Competition w Londynie, a w 2011 r. otrzymała Nagrodę Finalistów oraz Nagrodę Specjalną na jednym z najsłynniejszych konkursów kwartetowych Premio Paolo Borciani w Reggio Emilia we Włoszech. W roku 2010 została laureatką I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Weiden (II i III nagrody nie przyznano), a w roku 2009 zdobyła I Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Maxa Regera w Sondershausen. W 2011 roku otrzymała nominację do nagrody ”Paszport Polityki” w kategorii muzyka poważna m.in. za „śmiałe łamanie konwenansów i stereotypów”. Jako solistka ważniejsze sukcesy odniosła m.in. na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu (III nagroda oraz nagroda ufundowana przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne), na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym ”Toruń 2007 Karol Szymanowski in memoriam” (Wyróżnienie), Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku (I nagroda).

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

2013 – ”Irene Steels-Wilsing Stiftung” – I Nagroda
2012 – II miejsce oraz trzy Nagrody Specjalne podczas „Wigmore Hall Competition w Londynie
2012 – Nagroda Specjalna na Kursach Mistrzowskich „Jeunesses Musicales” w Weikersheim (Niemcy)
2011 – półfinalistka Międzynarodowego Konkursu w Genewie
2011 – Nagroda Finalisty oraz Nagroda Specjalna na Międzynarodowym Konkursie Premio Paolo Borciani w Reggio Emilia
2010 – I nagroda (II i III nie przyznano) na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. M. Regera w Weiden.
– Nagroda Specjalna na Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich Jeunesses Musicales w Weikersheim
2009 – I nagroda oraz dwie nagrody pozaregulaminowe na Międzynarodowym Konkursie im. M. Regera w Sondershausen w Niemczech.
2007- Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym ”Toruń 2007 Karol Szymanowski in memoriam”
2005 – półfinalistka Międzynarodowego Konkursu im. M. Hilla w Nowej Zelandii.
2004 – półfinalistka XX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Valsesia-Musica w Varallo we Włoszech
– III nagroda – na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Z. Jahnkego w Poznaniu
2003 – wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kameralnym we Wrocławiu
– I miejsce – na IX Konkursie Zespołów Kameralnych im. G. Bacewicz w Łodzi
– półfinalistka Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Avignon
2002 – finalistka na V Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. St. Serwaczyńskiego w Lublinie
I miejsce – XXVIII Konkursie Bachowskim im. St. Hajzera w Zielonej Górze
2001 – I miejsce i Nagroda Specjalna w II Ogólnopolskim Konkursie Smyczkowym Zespołów Kameralnych im. Grażyny Bacewicz w Łodzi
1999 – III nagroda – Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia we Wrocławiu
1998 – wyróżnienie I stopnia w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Usti nad Orlicą w Czechach
1997 – II nagroda – Przesłuchania Ogólnopolskie w Olsztynie
I miejsce – na Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym w Poznaniu
I nagroda – Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku

1996 – I miejsce – Makroregionalne przesłuchania Klas Skrzypiec w Łodzi
– II miejsce – Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu.

1993 – I miejsce na międzyszkolnych przesłuchaniach młodych skrzypków w Skierniewicach
– II miejsce na Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli

  

Last name and first name
Aleksandra Bryła

Academic title and degree, institution, graduation year
dr, Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2015

Position
assistant professor

Artistic/research discipline
Instrumental

Speciality
violin
chamber music

Employment at the Faculty
II

Courses taught
Violin
Chamber music

Contact
aleksandrabryla9@gmail.com

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

Aleksandra BRYŁA is a versatile violinist with rich artistic achievements. She performs as a soloist and chamber musician, cooperating with prominent figures of the international music scene. She is a laureate of several violin and chamber music competitions around the world. From 2007, she cocreates the Meccore String Quartet, with which she carries out dynamic international concert activity.
As a soloist, she has achieved major success at the National Zdzisław Jahnke Violin Competition in Poznań, International Violin Competition “Toruń
2007 Karol Szymanowski in memoriam,” Michael Hill International Competition in New Zealand, International Violin Competition Valsesia-Musica in Varallo in Italy and International Violin Competition in Avignon in France. Along with the Meccore Quartet, she has won awards at prominent chamber competitions, including the Wigmore Hall Competition in London and Premio Paolo Borciani in Reggio Emilia.
She regularly has the honour of appearing in the top concert halls of Europe: the Musikverein in Vienna, the Concertgebouw in Amsterdam, the Elbphilharmonie in Hamburg, the Bozar
in Brussels, the National Philharmonic in Warsaw, the Adam Mickiewicz University in Poznań, the National Forum of Music in Wrocław. She has
had the honour to work with such outstanding artists as: V. Erben, J. Maksymiuk, E. Kupiec, A. Duczmal, M. Szwajger-Kułakowska, M. Drewnowski,
O. Balan, S. Chrzanowski, A. Bauer, E. Runge, and F. Weigle. In 2011, Together with the Meccore String Quartet she performed the Austrian premiere of Krzysztof Penderecki’s String Quartet No. 3 in the Musikverein in Vienna in the presence of the composer. She has participated in many prestigious festivals, among others: the Rheingau Music Festival, Paolo Borciani Festival, Warsaw Autumn, Ludwig van Beethoven Easter Festival, Music on the Peaks, and Heidelberger Frühling. She cooperates with the chamber vocal ensemble Cappella Viridimontana, specialising in the performance of Renaissance and Baroque music.
She graduated with honours from the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań in the violin class of Prof. J. Kaliszewska and Prof. M. Baranowski. As a member of the Meccore String Quartet, she studied at the Fryderyk Chopin University of Music in the class of the “Camerata” string quartet, at the Universität der Künste in Berlin and Queen Elisabeth Music Chapel in Brussels in the class of the Artemis Quartett.
Aleksandra Bryła carries out didactic and scientific activity in the field of violin interpretation. In 2015 she received the title of Doctor of Arts. She is author of the publication Rhetoric in Selected Sonatas for Harpsichord and Violin by Johann Sebastian Bach published by the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań.
Aleksandra Bryła has made numerous recordings for Bayerischer Rundfunk, Rai 3, NDR, Radio
Poznań, and TVP Kultura. In 2011, she was nominated for the “Guarantees of Culture” award and for the “Polityka Passport” award in the category of classical music, among others for “boldly breaking conventions and stereotypes.” She is an initiator and co-organiser of the International Chamber Music Festival “Q’arto Mondi”.