Publikacje

Sylwia Walendzik

Sylwia Walendzik

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
mgr filologii angielskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2014

Stanowisko
lektor

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
filologia angielska

Specjalność
nauczycielska

Kontakt: 
walendziksylwia@gmail.com

Do pobrania:
CV-2014