Przemysław Pałka

Przemysław-Pałka-dyrygent

Przemysław Pałka

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
prof. dr hab. sztuk muzycznych

Stanowisko
prof. zw.

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
dyrygentura

Specjalność
dyrygentura chóralna

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Dyrygent, profesor dr hab. sztuk muzycznych. Od 2012 roku dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W poznańskiej uczelni muzycznej prowadzi klasę dyrygentury chóralnej (pięcioro laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego: Iwona Siewkowska, Maciej Grosz, Paweł Łuczak, Bartłomiej Karwański, Tomasz Karwański). Prowadzi także bogatą działalność koncertową i wykładową w Polsce i za granicą.

Dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru Uniwersytetu Medycznego (od 1982 roku) oraz Orkiestry Kameralnej Liceum Muzycznego im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu (1984-2009). W latach 1994-2006 kierował Chórem Akademii Muzycznej w Poznaniu, a w latach 2003-2007 Katedralnym Chórem Chłopięcym i Męskim „Cantate Deo” w Koszalinie. Od 2003 roku dyrektor artystyczny Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych i Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie (dawniej Lata Polonijnego). Kilkakrotnie współpracował z Europejską Orkiestrą Studentów Medycyny (EMSO, European Medical Students Orchestra) oraz Europejską Orkiestrą Lekarzy (EDO – European Doctors Orchestra).

Laureat 30. nagród i wyróżnień na międzynarodowych konkursach i festiwalach muzycznych w Polsce, Francji, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Macedonii, we Włoszech i na Węgrzech. Dyrygował także w USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Szwecji, na Ukrainie, Litwie i Białorusi. Współpracował z Filharmonią Poznańską i Koszalińską, także podczas cyklicznych imprez jak Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie i Warsztaty Chórów Polonijnych. Dyrygował koncertami z udziałem m.in. W. Wiłkomirskiej, C. Niemena, W. Malickiego i J. A. P. Kaczmarka. Nagrał kilka CD.

Juror festiwali i konkursów chóralnych w Polsce, Szwajcarii i Hiszpanii. Od 1990 roku aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Warszawie, Poznaniu i Koszalinie w charakterze dyrygenta, wykładowcy i eksperta w dziedzinie chóralistyki. Silnie związany zawodowo także ze środowiskiem polonijnym Europy i Ameryki. Jako ceniony wykładowca Studium Dyrygentów Polonijnych i licznych kursów dla dyrygentów na Białorusi, Ukrainie, Litwie i USA a także Warsztatów Chóralnych w Republice Czeskiej i USA (Nowym Jorku, New Jersey, Connecticut, Seattle), również Warsztatów Orkiestrowych w Holandii – pomaga w stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dyrygentów i poziomu artystycznego zespołów, przyczyniając się także do popularyzacji muzyki polskiej na świecie.

Zatrudnienie na Wydziale
IV

Prowadzone przedmioty, Wydział
dyrygentura chóralna

Kontakt
ppalka@ump.edu.pl