Wojciech Olszewski

Wojciech Olszewski

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor habilitowany – AM Poznań, 2013

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne

Specjalność
instrumentalistyka

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
fortepian jazzowy, kompozycja z aranżacją, harmonia, kameralistyka – zespoły jazzowe, instrumentoznawstwo z podstawami instrumentacji, podstawy aranżacji, harmonia z elementami improwizacji

Kontakt:
wolszewski@hip.pl