Wojciech Olszewski

Wojciech Olszewski

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor habilitowany – AM Poznań, 2013

Stanowisko
prof. AMP

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne

Specjalność
instrumentalistyka

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
fortepian jazzowy
kompozycja z aranżacją
harmonia
podstawy aranżacji
instrumentoznawstwo z podstawami instrumentacji

Kontakt
wolszewski@amuz.edu.pl

 

 


DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

 

PUBLIKACJE

„Podstawy harmonii we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej” (PWM Kraków 2009)
„Sztuka aranżacji w muzyce jazzowej i rozrywkowej” (PWM Kraków 2011)
„Sztuka improwizacji jazzowej” (PWM Kraków 2012)

Skip to content