Publikacje

Katarzyna Polonek


Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania
doktor hab. sztuki, Uniwersytet Muzyczny Wiedeń, Uniwersytet Sztuki Berlin

Stanowisko
profesor AMP

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
instrumentalistyka

Specjalność
wiolonczela

Zatrudnienie na Wydziale
II – Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej

Prowadzone przedmioty
wiolonczela, kameralistyka

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Katarzyna Polonek jest zdobywczynią pierwszych nagród na znaczących międzynarodowych konkursach wiolonczelowych, m.in. w Liezen, Pörtschach, Poznaniu i Brnie oraz na konkursach kameralnych, m.in. zdobyła I nagrodę i Grand Prix na XI Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie. Zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Kameralnego im. J. Haydna w Wiedniu oraz Konkursu „Sommets Musicaux“ w Gstaad w Szwajcarii. Kształciła się u wybitnych profesorów, takich jak Markus Nyikos, Angelica May, Philipp Müller, Wolfgang Boettcher, Wolfgang Aichinger, Mścisław Roztropowicz, Markus Becker, Hatto Beyerle, Shmuel Ashkenasi, Ferenc Rados oraz Anner Bylsma. Koncertowała jako solistka z wieloma orkiestrami, dokonywała nagrań dla polskiego, niemieckiego, szwajcarskiego, austriackiego i japońskiego radia i telewizji. Jako solistka i kameralistka uczestniczyła w wielu renomowanych festiwalach muzycznych, występowała w ważniejszych europejskich salach koncertowych (np. Berliner Philharmonie, NOSPR, NFM, Regent Hall, Konzerthaus Wien). Grając gościnnie w orkiestrach Berliner Philharmoniker, czy Staatskapelle Berlin współpracowała z takimi dyrygentami jak Daniel Barenboim, Bernard Haitink, Pierre Boulez, Michael Sanderling, Ivan Fischer czy Sir Simon Rattle.
Katarzyna Polonek jest współzałożycielką tria fortepianowego BERLIN PIANO TRIO, które ma na koncie wiele międzynarodowych zwycięstw konkursowych i uważane jest za jedno z czołowych triów fortepianowych.
Jest profesorem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Prowadzi też klasę wiolonczeli podczas mistrzowskich kursów muzycznych w Opolu. Jej uczniowie i studenci są laureatami międzynarodowych konkursów wiolonczelowych. Wiolonczelistka jest członkiem zarządu fundacji im. Szymona Goldberga.

www.berlinpianotrio.com
www.facebook.com/katarzynapolonek.cellist
www.instagram.com/katarzynapolonek.cellist/
www.facebook.com/berlinpianotrio

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
www.berlinpianotrio.com
www.facebook.com/katarzynapolonek.cellist
www.instagram.com/katarzynapolonek.cellist/
www.facebook.com/berlinpianotrio

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
www.berlinpianotrio.com
www.facebook.com/katarzynapolonek.cellist
www.instagram.com/katarzynapolonek.cellist/
www.facebook.com/berlinpianotrio

Kontakt: 
kpolonek@amuz.edu.pl

 

ENG.

Last name and first name
Polonek Katarzyna

Title and academic degree, university, year of obtaining
Ph.D.

Position
professor AM

Artistic discipline
instrumental performance

Specialty
cello

Department
II – The Faculty of Instrumental Studies, Historical Performance Practice, Jazz and Popular Music

Institut
Lute Instrument Institute

Subjects
cello, chamber music

Artistic activity (the most important concerts, editions, albums)
Katarzyna Polonek is one of the most interesting musical personalities of her generation. She is a laureate of International Cello Competitions in Liezen, Pörtschach, Poznań and Brno as well as chamber competitions, incl. First Prize and Grand Prix at the 11th International Competition of Contemporary Chamber Music in Kraków, winner of the J. Haydn International Chamber Music Competition in Vienna.
She has performed as a soloist with many orchestras, made recordings for Polish, German, Swiss, Austrian and Japanese Radio and Television. As a chamber musician she has participated in many renowned music festivals and performed in the most important European concert halls. Playing as a guest in the Berliner Philharmoniker or Staatskapelle Berlin orchestras, she collaborated with such conductors as Daniel Barenboim, Bernhard Haitink, Pierre Boulez, Michael Sanderling, Ivan Fischer and Sir Simon Rattle.
Katarzyna Polonek received her music education from i.a. Mstislav Rostropovich, Natalia Shakovskaya, Angelica May, Markus Nyikos, Wolfgang Aichinger, Wolfgang Boettcher, Zara Nelsova, Miloš Sádlo.
Katarzyna Polonek is the co-founder of the Berlin Piano Trio, which, after multiple international competition victories, is considered one of the leading piano trios of her generation.
After she has finished her doctoral dissertation and habilitation, Katarzyna teaches as professor for cello at the I.J. Paderewski Academy of Music, Poznań and leads masterclasses at the International Music Course in Opole. Her students go on to win first prizes at international solo and chamber music competitions.

Major artistic achievements
www.berlinpianotrio.com
www.facebook.com/katarzynapolonek.cellist
www.instagram.com/katarzynapolonek.cellist/
www.facebook.com/berlinpianotrio

Awards, distinctions, decorations
www.berlinpianotrio.com
www.facebook.com/katarzynapolonek.cellist
www.instagram.com/katarzynapolonek.cellist/
www.facebook.com/berlinpianotrio

Contact:
kpolonek@amuz.edu.pl