Publikacje

Monika Marcinkowska

Monika Marcinkowska

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
mgr, UAM, 2001

Stanowisko
wykładowca

Specjalność
filologia angielska

Zatrudnienie na Wydziale
I, II

Prowadzone przedmioty
język angielski – studia I pierwszego stopnia
język angielski – studia II stopnia
język angielski – studia doktoranckie

Kontakt
mmarcinkowska@amuz.edu.pl

 


 

Last name and first name
Marcinkowska Monika

Academic title and degree, institution, graduation year
mgr, UAM, 2001

Position
lecturer

Speciality
English Studies

Employment at the Faculty
I,II

Courses taught
English course – Bachelor studies
English course – Master studies
English course – Doctoral Studies

Contact
mmarcinkowska@amuz.edu.pl