Publikacje

Magdalena Andrys

Magdalena Andrys

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor (2021), pedagogika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
magister sztuki (2015), licencjat (2013), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu;

licencjat (2011), ekonomia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne

Specjalność
edukacja muzyczna

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty
Muzyczne projekty edukacyjne
Muzyczne projekty artystyczne
Metodyka edukacji muzycznej
Ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej
Podstawy dydaktyki
Pedagogika
Proseminarium pisania pracy dyplomowej

Kontakt
mandrys@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Magdalena Andrys – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, temat rozprawy po kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Dylaka: „Aktywność muzyczna a umiejętności geometryczne uczniów szkoły podstawowej”. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygowania prof. dra hab. Przemysława Pałki.
Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Edukacji Artystycznej macierzystej uczelni, w którym od 2019 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora, a od 2021 sprawuje obowiązki Kierownika Katedry Edukacji Muzycznej.
Działalność upowszechniającą kulturę muzyczną realizuje poprzez projekty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Koordynuje i wraz ze studentami oraz pedagogami współtworzy projekty (warsztaty i spektakle muzyczne) realizowane w AM w Poznaniu, m.in. „Zima w Akademii” (2015), „Megabity w sieci” (2016), „Coraz bliżej święta” (2017), „Sto lat! – Hity dekady” (2018), „Music FREEstyle – uwolnij muzykę” (2018), „Powróćmy jak za dawnych lat” (2019), „Krótko i szczęśliwie” (2019), „Vivat Akademia” (2019), „Powrót do przyszłości – Historią w tył i w przód” (2020), „Witajcie w naszej NOWEJ bajce” (2022).
Artystyczno-dydaktyczną pracę nauczyciela muzyki realizuje w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy, gdzie oprócz prowadzenia zajęć realizuje autorskie innowacje pedagogiczne z cyklu „Muzyczna Kawaleriada z Uśmiechem”: „Regiony kulturowe Polski” (2014/2015); „Orkiestra gra!” (2015/2016); „Muzyczny Teatr Dziecięcy” (2016/2017), „Wyśpiewaj WOLNOŚĆ” (2018), „Muzyka na dużym ekranie” (2020), „Piosenki polskiej estrady” (2021). Efektem pracy na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w środowisku lokalnym są także spektakle muzyczne wykonywane przez Teatr Dziecięcy oraz Chór Szkolny, m.in.: „Prezenty pod choinką” (2016), „Kim są dorośli?” (2017), „Zakochani są wśród nas” (2018), „Bajka prawdę Ci powie…” (2018), „To Ojczyzna Twa…” (2018).
Ponadto prowadzi warsztaty m.in.: w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (2014-2019) i Nocy Naukowców (2018) oraz szkolenia dla nauczycieli: m.in.: w ramach współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 2018, 2019) i Pracowni Metodyczno-Warsztatowej (Akademia Muzyczna w Poznaniu – 2022).

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE

Uczestniczy w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych podczas których prezentuje referaty, m.in.: „Pedagogiczna koncepcja Carla Orffa w pracy nauczyciela muzyki” (UAM, Poznań, 2015), „Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – folklor na drodze do wychowania w kulturze” (PWSZ, Nowy Sącz, 2016), „Pieśń ludowa w procesie kształtowania postawy wobec regionalizmu” (UWM, Olsztyn, 2016), „Edukacja muzyczna – popularna i klasyczna” (UAM 2016), „Mediatyzacja edukacji muzycznej – możliwość czy konieczność?” (UP, Kraków, 2018), „Instrumentarium Orffa w arteterapii – kryteria doboru i możliwości stosowania” (AM, Poznań, 2018), „Skala głosu dziecka a dobór repertuaru na etapie edukacji wczesnoszkolnej” (AM, Poznań, 2018), „Tomorrow – (too) more wow!” (AM, Poznań, 2020).
Naukowe i badawcze rezultaty pracy publikuje w czasopismach, m.in.: „Studenckie koło naukowe jako forma samokształcenia studentów edukacji muzycznej” (Z problemów edukacji muzycznej II, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań, 2016), „Technologie cyfrowe na lekcji muzyki” (Z problemów edukacji muzycznej IV, Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Poznań, 2018), „Folklor w edukacji muzycznej – metoda projektów” (Studia Edukacyjne, UAM, 2018), „Mediatyzacja edukacji muzycznej w kontekście strategii kształcenia wyprzedzającego” (Com.press, UJ, 2020).
W ramach programu Kultura Dostępna (NCK) koordynowała dwie edycje projektu „Co słychać? Grajmy razem! Cykl warsztatów, zajęć muzycznych i koncertów dla dzieci i młodzieży” (2020, 2021). Pierwszy projekt – związany z piosenkami z bajek i muzyką z filmów i seriali – całościowo realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

W roku 2018 otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 


 

Last name and first name
Andrys Magdalena

Academic title and degree, institution, graduation year

PhD (pedagogy), Adam Mickiewicz University, 2021
MA (artistic education in the art of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2015
BA (artistic education in the art of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music; 2013
BA (economy), Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, 2011

Position
assistant professor

Artistic/research discipline
Musical arts

Speciality
Music education

Employment at the Faculty
I

Courses taught
Music educational projects
Music art projects
Methods of music education
Exercises in the methods of music education
Didactics basics
Pedagogics
Diploma thesis seminar

Contact
mandrys@amuz.edu.pl