Publikacje

Donata Żukowska

Żukowska Donata

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
mgr, UAM, 1996

Stanowisko
wykładowca

Specjalność
filologia niemiecka

Zatrudnienie na Wydziale
I, II

Prowadzone przedmioty
Język niemiecki – studia I stopnia
Język niemiecki – studia II stopnia
Język niemiecki – gramatyka – fakultet

Kontakt
dzukowska@amuz.edu.pl

 


 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora III stopnia

  

Last name and first name
Żukowska Donata

Academic title and degree, institution, graduation year
mgr, UAM, 1996

Position
lecturer

Speciality
german studies

Employment at the Faculty
I, II

Contact
dzukowska@amuz.edu.pl

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

german course – Bachelor studies
german course – Master studies
german course – grammar

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

Rector’s prize (3rd degree)