Publikacje

Łukasz Krzemiński

19.10.2015.

Łukasz Krzemiński

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2014

Stanowisko
asystent

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
instrumentalistyka

Specjalność
obój

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Mieczysława Koczorowskiego, którą ukończył z wyróżnieniem. Jest także absolwentem Universität der Künste w Berlinie, w klasie oboju prof. Burkharda Glaetznera.
Od roku 2013 jest solistą Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Współpracował z wieloma orkiestrami, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. Filharmonią Poznańską, Szczecińską, Gorzowską, Orkiestrą Amadeus i in.
Jego repertuar obejmuje muzykę od epoki baroku, aż po dzieła współczesne. Działalność artystyczna koncentruje się przede wszystkim wokół utworów na obój z towarzyszeniem fortepianu oraz muzyki kameralnej, wykonywanej w ramach cyklu koncertów organizowanych przez Katedrę Instrumentów Dętych i Akordeonu AM w Poznaniu.
Z zespołem An_Arche NewMusic Ensamble, którego skład tworzyli wybitni poznańscy muzycy, występował m.in. na festiwalach – Poznańska Wiosna Muzyczna oraz Warszawska Jesień. Gościł na koncertach w Akademii Muzycznej oraz Filharmonii w Gdańsku. Z zespołem dokonał kilkunastu prawykonań kompozycji młodych polskich kompozytorów, a także brał udział w nagraniu płyty pt. „ARC OF O for improvisers, chamber orchestra & electronics” (Nicole Mitchell & An_Arche NewMusic Ensamble).
Ponadto dokonał nagrania utworu Romana Maciejewskiego – Suity z muzyki teatralnej do sztuki „Makbet” Williama Szekspira w reżyserii Ingmara Bergmana – w opracowaniu Zbigniewa Kozuba (partia oboju i rożka angielskiego)
Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Klausa Beckera, prof. Ingo Gorotzkiego, prof. Maurice’a Bourgue’a, prof. Christopha Hartmanna i in.
Uczestniczył także w koncertach i kursach prowadzonych dla uczniów szkół I i II stopnia (Leszno, Koszalin, Poznań, Kalisz oraz in.)
Jest także wykładowcą Letniej Akademii Instrumentów Dętych w Poznaniu.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
-Laureat w I Regionalnym Konkursie na Instrumenty Dęte Drewniane, (Poznań, 1993)

– Laureat Pilskich Spotkań Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II stopnia, (1993);

– I miejsce w grupie I klas oboju Makroregionanych Przesłuchań Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych, (1996)

– I miejsce i Grand Prix na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych Drugiego Stopnia, (Olsztyn, 1996)

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2001/2002.

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
Instrument główny – obój,
Kameralistyka, Technologia budowy stroików.

Kontakt: 
l.krzeminski@onet.eu