Małgorzata Pawłowska

Małgorzata Pawłowska

Tytuł i stopień naukowy, rok uzyskania, specjalność, uczelnia
doktor (2017), magister (2012), licencjat (2010), teoria muzyki, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

licencjat (2014), filologia duńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Podyplomowe Studia Edytorstwa (2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Stanowisko
adiunkt
zastępca dyrektora Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
redaktor naczelna Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
teoria muzyki

Działalność artystyczna/naukowa
Z wykształcenia teoretyk muzyki, edytor, filolog duński. Pracownik naukowy poznańskiej Akademii Muzycznej, od roku 2019 zastępca dyrektora Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki, redaktor naczelna uczelnianego Wydawnictwa, korektor współpracująca w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie, pracowała również jako redaktor współpracująca w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W 2017 roku jako pierwsza w stuletniej historii Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską.

W kręgu jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują muzyka polska XX wieku oraz badania nad życiem i twórczością kompozytorów poznańskich (prace magisterska i doktorska dotyczyły odpowiednio: Koncertu skrzypcowego oraz Opery kameralnej „Ślepcy” Jana Astriaba).
Jest prelegentem wielu koncertów organizowanych w poznańskiej Akademii Muzycznej. Prowadziła także koncerty w ramach tak ważnych wydarzeń jak m.in. Międzynarodowe Festiwale Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” i „Poznańska Wiosna Muzyczna”. Jest też jednym z głównych twórców Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu.
W roli organizatora przedsięwzięć muzycznych współpracowała m.in. z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego (Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego), Centrum Sztuki Dziecka (Biennale Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!), Towarzystwem im. F. Nowowiejskiego (Międzynarodowy Konkurs Organowy im. F. Nowowiejskiego); współpracowała również z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu (wykład dla Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego).

W 2018 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu ukazała się jej książka Maeterlinck/Astriab/„Ślepcy”. Od dramatu literackiego do dzieła operowego.

Zrealizowane kursy i szkolenia
– Kurs redakcji merytorycznej (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa)
Kurs dla redaktora prowadzącego książkowych publikacji naukowych (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa)
– Kurs kultury języka polskiego (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa)
– Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa)

– The Danish Language, Culture and Society Course (International People’s College, Helsingør, Dania)
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence)
– Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przez uczelnie i instytuty badawcze – nowe obowiązki i wyzwania (Logonet Sp. z o.o., Warszawa)
– Nowe obowiązki publikacyjne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (Logonet Sp. z o.o., Poznań).

Zatrudnienie
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej; Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki
Wydawnictwo Akademii Muzycznej redaktor naczelna

Prowadzone przedmioty, Wydział
Kultura muzyczna XX i XXI wieku, Wydział II

Propedeutyka badań naukowych, Wydział II
Podstawy edytorstwa, Wydział I
Seminarium prelekcji, Wydziały I i II

Kontakt
mpawlowska@amuz.edu.pl

 

ENGLISH VERSION

Last name and first name
Pawłowska Małgorzata

Academic title and degree, institution, graduation year
PhD (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2017
MA (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2012
BA (danish philology), Adam Mickiewicz University, 2014

BA (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2010
Postgraduate studies: editing and electronic publishing, 2017

Position
Assistant professor

Deputy Director of the Institute of Composition and Music Theory
Editor-in-chief of the Academic Pres

Artistic/research discipline
Composition and Theory of Music

Speciality
Theory of Music

Employment at the Faculty
The Faculty of Composition, Conducting, Vocal Studies, Music Theory and Artistic Education; The Institute of Composition and Music Theory
Editor-in-chief of the Academic Pres

Courses taught, Faculty
Musical Culture of the 20th and 21st Centuries, Faculty II

Introduction to Scientific Research, Faculty II
Introduction to Editing, Faculty I
Music Lecture Skills, Faculties I, II

Contact
mpawlowska@amuz.edu.pl

 

Skip to content