Małgorzata Pawłowska

Małgorzata Pawłowska

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania
doktor (2017), magister (2012), licencjat (2010), teoria muzyki, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
licencjat, filologia duńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014
Podyplomowe Studia Edytorstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
kompozycja i teoria muzyki

Specjalność:
teoria muzyki

Działalność artystyczna/naukowa
Z wykształcenia teoretyk muzyki, edytor, filolog duński. Pracownik naukowy poznańskiej uczelni muzycznej, pracuje również jako redaktor w uczelnianym Wydawnictwie, korektor współpracujący w Polskim Wydawnictwie Muzycznym oraz redaktor współpracujący w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W 2017 roku jako pierwsza w stuletniej historii Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską.
W kręgu jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują muzyka polska XX wieku oraz badania nad życiem i twórczością kompozytorów poznańskich (prace magisterska i doktorska dotyczyły odpowiednio: Koncertu skrzypcowego oraz Opery kameralnej „Ślepcy” Jana Astriaba).
Jest prelegentem najważniejszych koncertów organizowanych w poznańskiej Akademii Muzycznej. Prowadziła także koncerty w ramach tak ważnych wydarzeń jak m.in. Międzynarodowe Festiwale Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” i „Poznańska Wiosna Muzyczna”.
Jest managerem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego (Paderewski Chamber Choir) oraz jednym z głównych twórców Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu.
W roli organizatora przedsięwzięć muzycznych współpracowała m.in. z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego (Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego), Centrum Sztuki Dziecka (Biennale Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!), Towarzystwem im. F. Nowowiejskiego (Międzynarodowy Konkurs Organowy im. F. Nowowiejskiego), Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu (wykład dla Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego).

W 2018 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu ukazała się jej książka Maeterlinck/Astriab/„Ślepcy”. Od dramatu literackiego do dzieła operowego.

Zrealizowane kursy i szkolenia:
– Kurs redakcji merytorycznej (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa)
– Kurs kultury języka polskiego (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa)
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence)
The Danish Language, Culture and Society Course (Helsingør, Dania)
– Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przez uczelnie i instytuty badawcze – nowe obowiązki i wyzwania (Logonet Sp. z o.o., Warszawa)
– Nowe obowiązki publikacyjne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (Logonet Sp. z o.o., Poznań).

Zatrudnienie
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki

Wydawnictwo Akademii Muzycznej (redaktor)

Prowadzone przedmioty, Wydział
Kultura muzyczna wieków XX i XXI, Wydział II

Propedeutyka badań naukowych, Wydział II
Podstawy edytorstwa, Wydział I
Seminarium prelekcji, Wydział I

Kontakt
mpawlowska@amuz.edu.pl

 

WERSJA ANGIELSKA

Last name and first name
Pawłowska Małgorzata

Academic title and degree, institution, graduation year
PhD (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2017
MA (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2012
BA (danish philology), Adam Mickiewicz University, 2014
BA (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2010
Postgraduate studies: editing and electronic publishing, 2017

Position
Assistant professor

Artistic/research discipline
Composition and Theory of Music

Speciality
Theory of Music

Employment at the Faculty
The Faculty of Composition, Conducting, Music Theory and Eurythmics
Editor of the Academic Press

Courses taught, Faculty
Musical Culture of the 20th and 21st Centuries, Faculties II and V
Introduction to Scientific Research, Faculty II
Introduction to Editing, Faculty I

Contact
mpawlowska@amuz.edu.pl