Małgorzata Pawłowska

fot. Mikromomenty Marianna Łakomy

Małgorzata Pawłowska

Tytuł i stopień naukowy, rok uzyskania, specjalność, uczelnia

 • teoria muzyki: doktor (2017), magister (2012), licencjat (2010), Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
 • filologia duńska: licencjat (2014), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podyplomowe Studia Edytorstwa (2017), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Stanowisko

 • adiunkt
 • zastępczyni dyrektora Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki
 • redaktorka naczelna Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
teoria muzyki

Działalność artystyczna/naukowa
Z wykształcenia teoretyczka muzyki, edytorka, filolożka duńska. Pracowniczka naukowa poznańskiej Akademii Muzycznej, zastępczyni dyrektora Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki, redaktorka naczelna uczelnianego Wydawnictwa; pracowała również jako korektorka współpracująca w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie oraz redaktorka współpracująca w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
W 2017 roku jako pierwsza w stuletniej historii Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską.

W kręgu jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują muzyka polska XX wieku oraz badania nad życiem i twórczością kompozytorów poznańskich (prace magisterska i doktorska dotyczyły odpowiednio: Koncertu skrzypcowego oraz Opery kameralnej „Ślepcy” Jana Astriaba).

Jest prelegentką wielu koncertów organizowanych w poznańskiej Akademii Muzycznej. Prowadziła także koncerty w ramach tak ważnych wydarzeń jak m.in. Międzynarodowe Festiwale Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” i „Poznańska Wiosna Muzyczna”. Jest też jednym z głównych twórców Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu; od początku pełni funkcję dyrektorki biura konkursu, prowadzi koncerty i przesłuchania konkursowe, redaguje książkę programową i odpowiada za komunikację.

W roli organizatorki przedsięwzięć muzycznych współpracowała m.in. z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego (Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego), Centrum Sztuki Dziecka (Biennale Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”), Towarzystwem im. F. Nowowiejskiego (Międzynarodowy Konkurs Organowy im. F. Nowowiejskiego); współpracowała również z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu (wykład dla Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego).

W 2018 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu ukazała się jej książka Maeterlinck/Astriab/„Ślepcy”. Od dramatu literackiego do dzieła operowego.

Zrealizowane kursy i szkolenia

 • Kurs redakcji merytorycznej (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa)
 • Kurs dla redaktora prowadzącego książkowych publikacji naukowych (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa)
 • Kurs kultury języka polskiego (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa)
 • Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa)
 • The Danish Language, Culture and Society Course (International People’s College, Helsingør, Dania)
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence)
 • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przez uczelnie i instytuty badawcze – nowe obowiązki i wyzwania (Logonet Sp. z o.o., Warszawa)
 • Nowe obowiązki publikacyjne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (Logonet Sp. z o.o., Poznań).

Zatrudnienie

 • Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej; Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki
 • Wydawnictwo Akademii Muzycznej redaktorka naczelna

Prowadzone przedmioty, Wydział

 • Kultura muzyczna XX i XXI wieku, Wydział II
 • Propedeutyka badań naukowych, Wydział II
 • Podstawy edytorstwa, Wydział I
 • Seminarium prelekcji, Wydziały I i II

Kontakt
mpawlowska@amuz.edu.pl

 

ENGLISH VERSION

Last name and first name
Pawłowska Małgorzata

Academic title and degree, institution, graduation year

 • PhD (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2017
 • MA (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2012
 • BA (danish philology), Adam Mickiewicz University, 2014
 • BA (theory of music), Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2010
 • Postgraduate studies: editing and electronic publishing, 2017

Position

 • Assistant professor
 • Deputy Director of the Institute of Composition and Music Theory
 • Editor-in-chief of the Paderewski Academy of Music Press

Artistic/research discipline
Composition and Theory of Music

Speciality
Theory of Music

Employment at the Faculty

 • The Faculty of Composition, Conducting, Vocal Studies, Music Theory and Artistic Education; The Institute of Composition and Music Theory
 • Editor-in-chief of the Paderewski Academy of Music Press

Courses taught, Faculty

 • Musical Culture of the 20th and 21st Centuries, Faculty II
 • Introduction to Scientific Research, Faculty II
 • Introduction to Editing, Faculty I
 • Music Lecture Skills, Faculties I, II

Contact
mpawlowska@amuz.edu.pl

 

Skip to content