Maciej Fortuna

MFbg2

Maciej Fortuna

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2012 r.

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
instrumentalistyka

Specjalność
trąbka jazzowa

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Maciej Fortuna jest artystą niezwykle aktywnym. Jego dorobek artystyczny obejmuje w chwili obecnej okres ostatnich 10 lat. Dla przejrzystości, w zamieszczonej tu informacji wymieniono wybrane wydarzenia artystyczne z samego jedynie roku 2013.
Zostały one podzielone na cztery kategorie: działalność kompozytorską, koncertową, nagraniową oraz edukacyjną.

1. Działalność koncertowa Macieja Fortuny w roku 2013 objęła 96 koncertów na największych światowych festiwalach. W ramach koncertów odbyło się kilkanaście premier.

Działalność koncertową można śledzić na stronie internetowej www.maciejfortuna.pl, za pośrednictwem aplikacji mobilnych FortunaApp dostępnych na telefony z systemami iOS oraz Android oraz za pośrednictwem portali społecznościowych.

2. Działalność kompozytorska w roku 2013 to 73 utwory skomponowane na zespoły instrumentalne oraz wokalno – instrumentalne. Wszystkie utwory zostały wydane w roku 2013 nakładem wydawnictwa Fortuna Music w 6 autorskich albumach.
Więcej informacji o autorskich albumach i zawartych w nich kompozycjach Macieja Fortuny:
www.fortuna-music.com

3. Działalność nagraniowa Macieja Fortuny objęła w roku 2013 mix i mastering 15 albumów oraz realizację nagrania 58 sesji w Polsce, Europie oraz USA.
Albumy wydawnictwa Fortuna Music można znaleźć na stronie:
www.fortuna-music.com

4. Działalność edukacyjna:

Maciej Fortuna jest adiunktem na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. I. J Paderewskiego w Poznaniu gdzie wykłada trąbkę jazzową, zespoły kameralne oraz podstawy improwizacji. Naucza również trąbki jazzowej w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu, której jest absolwentem.

W roku 2012 uzyskał stopień naukowy doktora sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Do roku 2013 jak i regularnie w latach poprzednich prowadził warsztaty jazzowe w Polsce, Europie oraz w Ameryce Północnej przy okazji wybranych festiwali jazzowych, jak również na zaproszenie wybranych Uniwersytetów w USA (University of Texas at El Paso, New Mexico State University) oraz w Meksyku (University of Juarez, Mexico).

Ponadto Maciej Fortuna jest zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Wiedza Kultura Pomoc oraz Fundacji Pro Musica. Wszystkie te podmioty za główny cel poczytują działalność edukacyjną, którą realizują w ramach statutowych zadań.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Najważniejsze osiągnięcia artystyczne:
– skomponowanie, zaaranżowanie oraz przygotowanie programów ponad 40 różnych zespołów w stylistyce jazzowej na przestrzeni lat 2006-2013,
– równoległe prowadzenie 12 autorskich zespołów zróżnicowanych stylistycznie, których wspólnym elementem jest improwizacja,
– udział w kilkuset sesjach nagraniowych w Europie oraz USA,
– wydanie 14 autorskich albumów (stan na dzień 31.12.2013)
– występy na 80 – 120 koncertach rocznie na całym świecie ze swoimi zespołami.
– założenie oficyny wydawniczej Fortuna Music
– utworzenie studia nagrań Fortuna Music Studio

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:
– praca doktorska ”Kreacja dzieła inspirowana współczesnymi możliwościami przetwarzania dźwięku trąbki w muzyce jazzowej”, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Zakład Jazzu i Muzyki Estradowej, 2012;
– praca magisterska ”Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo, 2008;
– praca magisterska ”Znaczenie i rola ustnika w grze na trąbce”, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, 2010;
– praca licencjacka ”Rozgrywanie jako istotny element codziennych ćwiczeń na trąbce”, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, 2008

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
2014 – „Muzyk Roku” – plebiscyt krytyków jazzowych polishjazzblogspot.com
2013 – Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury
2013 – Medal Młodej Sztuki przyznawany przez Głos Wielkopolski
2011 – „Nowa Nadzieja” nagroda przyznawana w ramach dorocznej ankiety czytelników magazynu „Jazz Forum”
2010 – „Nowa Nadzieja” nagroda przyznawana w ramach dorocznej ankiety czytelników magazynu „Jazz Forum”
2010 – nominacja do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyk 2010”w kategorii debiut roku za album „Lost Keys”

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
trąbka jazzowa, Wydział II
podstawy improwizacji, Wydzał II
zespoły kameralne, Wydział II

Kontakt: 
maciej@maciejfortuna.pl