Kinga Ceynowa


CCF20140401
Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
prof. AMP dr hab., Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 2022
doktor habilitowany, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2018
doktor sztuki muzycznej, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, 2008

Stanowisko
prof. AMP, dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne – kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
rytmika

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
W latach 1993-1998 odbyła studia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w specjalności rytmika, gdzie obecnie pracuje w Katedrze Rytmiki i Improwizacji fortepianowej. W czasie studiów stypendystka Ministra Kultury i Sztuki (1997/98). Wykształcenie uzupełniała dzięki stypendium Internationale Gesellschaft Rosalia Chadek w Wiedniu (1997-2001), a także podczas Instruktorskiego Kursu kwalifikacyjnego z dziedziny tańca współczesnego (1998-2000). Jej twórczość obejmuje choreografie muzyki, które prezentowane były na koncertach w kraju i za granicą – Szwajcaria, Francja, Niemcy, Łotwa, Rosja i Ukraina. Prowadzi również warsztaty i wykłady z zakresu rytmiki, techniki ruchu i kompozycji ruchowej utworów muzycznych.

Choreografie muzyki:
J. S. Bach – Koncert skrzypcowy d-moll na dwoje skrzypiec BWV 1043 cz. I Vivace (1998)
A. Tansman – Sonata na dwoje skrzypiec, cz. III Scherzo, cz. IV Aria, cz. V Finale (2001)
W. Lutosławski – Nouvelette for orchestra cz. I Annoucement (2001)
F. Chopin – Sonata g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65, cz. Largo (2002)
W. Lutosławski – Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo (2002)
M. Stachowski – I Kwartet smyczkowy
cz. II Tranquillo, cz. III Scherzando (2003)
W.A. Mozart – Duet B-dur na skrzypce i altówkę, cz. II Andante cantabile (2003)
J. S. Bach – Koncert a-moll na skrzypce i orkiestrę smyczkową BWV 1041, cz. I Allegro (2005)
C. Debussy – Kwartet smyczkowy g-moll op.10, cz. III Assez vif e bien rythmé (2005)
W. A. Mozart – Symfonia B-dur KV 182, cz. I Allegro spiritoso (2005)
Z. Krauze – Trio stroikowe na obój, klarnet i fagot, cz. II, III, IV (2006)
J. S. Bach – Preludium i Fuga f-moll z II t. Das wohltemperierte Klavier (2006)
K. Penderecki – Symfonia nr 1, cz. Arche I (2006)
C. Debussy – Syrinx na flet solo (2011)
M. Monk – Songs From The Hill, cz. Wa-lie-oh (2011)
P. Oliveros – Sound Patterns (2011)
A. Koszewski – Serioso-Giocoso per coro misto (2013)
S. Rachmaninow – Vocalise op. 34 nr 14 (2013)
R. Zapała – Why (2013)
J. Królikowski – Für Karlheinz (2013)

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Artykuły:
Rozwijanie pamięci poprzez ćwiczenia muzyczno – ruchowe w pracy ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu, [w:] „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2011.

Interpretacja ruchowa ”Wariacji Sacherowskiej” na wiolonczelę solo z wykorzystaniem środków kształtowania ruchu według systemu Rosalii Chladek, [w:] „De musica commentarii”, vol. 4, pod red. T. Brodniewicz i H. Kostrzewskiej, Poznań 2013.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Nagroda Rektorska III stopnia, 2003
Odznaka honorowa ”Zasłużony dla Kultury Polskiej” 2012

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty, Wydział
Rytmika
Kompozycja ruchowa utworów muzycznych
Technika ruchu
Zespoły rytmiki
Improwizacja fortepianowa
Propedeutyka rytmikoterapii

Kontakt: 
kceynowa@amuz.edu.pl

Skip to content