Publikacje

Julia Gołębiowska

julia-golebiowska

Julia Gołębiowska

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor: muzykologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014), magister: muzykologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009), licencjat: teoria muzyki, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (2010)

Stanowisko
asystent

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
teoria muzyki

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Publikacje:
– Działalność Antoniego Habla na tle kultury muzycznej Gniezna w XVIII wieku, w: III Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii – materiały pokonferencyjne, red. Marcin Bogucki, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska, Poznań 2012

– Manuscripts of Antoni Habel’s symphonies in Wielkopolska archives w: Interdisciplinary Studies in Musicology 11, ed. Alina Mądry, Magdalena Walter-Mazur, Poznań 2012

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Realizacja grantu promotorskiego „Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku” (2011-2014)

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty, Wydział
Historia teorii muzyki, Wydział I
Seminarium muzyki polskiej, Wydział I
Analiza dzieła muzycznego, Wydział II i V
Nauka o muzyce, Wydział III

Kontakt: 
golebiowska.julia@gmail.com