Publikacje

Jakub Chrenowicz

Jakub Chrenowicz

fot. Bartosz Seifert

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania
dr, UMFC 2016
prof. AMP, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, Poznań

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
dyrygentura

Specjalność
dyrygentura

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
W latach 2010-2012 pełnił funkcję asystenta dyrektora Antoniego Wita w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Stanowisko to objął zaraz po ukończeniu z wyróżnieniem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej Jerzego Salwarowskiego. W ramach programu LLP-Erasmus kształcił się także w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie n/Menem oraz był stypendystą Accademia Musicale Chigiana, gdzie studiował pod kierunkiem Gianluigiego Gelmettiego. W 2016 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie otrzymał tytuł doktora, promotorem doktoratu był prof. Antoni Wit.
Jakub Chrenowicz jest adiunktem w Katedrze Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.
Artysta koncertował z takimi zespołami, jak Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, Sinfonia Varsovia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Gran Teatre del Liceu, Kammerorchester Berlin, Sinfonietta Cracovia, orkiestry Filharmonii Poznańskiej, Łódzkiej, Pomorskiej, Krakowskiej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i innymi. W sezonie artystycznym 2012/2013 pełnił funkcję pierwszego dyrygenta Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
W sezonie artystycznym 2011/2012 Jakub Chrenowicz zadebiutował w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, gdzie powierzono mu kierownictwo muzyczne premiery Polskiego Baletu Narodowego Opowieści biblijne. W kolejnych sezonach prowadził szereg przedstawień operowych (Straszny Dwór Stanisława Moniuszki) i baletowych (m.in. Święto Wiosny Igora Strawińskiego).
W październiku 2013 roku zadebiutował z orkiestrą i chórem Gran Teatre del Liceu w Barcelonie, podczas przedstawień Polskiego Baletu Narodowego w tym słynnym teatrze.
W maju 2015 roku objął kierownictwo muzyczne spektaklu Casanova w Warszawie, w choreografii Krzysztofa Pastora; był również autorem koncepcji muzycznej tego przedstawienia.
Prowadził również przedstawienia baletowe w Teatrze Wielkim w Łodzi (m.in. Święto wiosny, Krzesany) oraz w Operze Wrocławskiej (Coppelia Leo Delibes’a).
W roku 2016 otrzymał Teatralną Nagrodę Muzyczną im. Jana Kiepury w kategorii Najlepszy Dyrygent.
Występował ze znakomitymi solistami, m.in. z Alexandrem Gavrylyukiem, Daniilem Trifonovem, Julianną Awdiejewą, Soyoung Yoon, Dang Thai Sonem, Peterem Jablonskim, Kają Danczowską, Jadwigą Rappé, Olgą Pasiecznik, Krzysztofem Jakowiczem, Konstantym Andrzejem Kulką, Piotrem Palecznym, Tomaszem Strahlem, Bartłomiejem Niziołem, Jakubem Jakowiczem, Łukaszem Długoszem, Leszkiem Możdżerem, Davidem Krakauerem.

Zatrudnienie na Wydziale
I

Kontakt
jchrenowicz@amuz.edu.pl
jakub.chrenowicz@gmail.com

 

ENGLISH VERSION

Jakub Chrenowicz

Academic title and degree, institution, graduation year
PhD, UMFC 2016

Position
assistant

Artistic/research discipline
conducting

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
Born in 1986, from 2010 to 2012 he was Assistant Conductor to Antoni Wit at the Warsaw Philharmonic Orchestra, appointed to the position fresh out of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań where he majored with honors in symphonic and opera conducting as a student of Jerzy Salwarowski. As part of the LLP-Erasmus program, he studied at the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main and won a scholarship from the Accademia Musicale Chigiana, studying with Gianluigi Gelmetti. He received a doctorate in 2016 (UMFC Warsaw,thesis advisor: prof. Antoni Wit). He serves as assistant professor at I. J. Paderewski Academy of Music in Poznan.
In 2016 he received The Kiepura Award for the best Theatre Conductor.
Jakub Chrenowicz has conducted a number of symphony orchestras, including the Warsaw Philharmonic Orchestra, Sinfonia Varsovia, Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, Polish Radio Symphony Orchestra, Sinfonietta Cracovia, Kammerorchester Berlin, Orquestra Simfonica Gran Teatre del Liceu, Poznań Philharmonic, Łódź Philharmonic, Gdańsk Philharmonic, Bydgoszcz Philharmonic and Cracow Philharmonic.
In the 2012/13 season, he was the First Conductor at the Podlaska Opera and Philharmonic in Bialystok. The previous season saw his debut in the Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw, where he was the musical director of the premiere performance of the Polish National Ballet’s Biblical Parables (Prokofiev, Panufnik, Bach, Pergolesi).
In October 2013, he conducted the orchestra and choir of the Gran Teatre Liceu in Barcelona in their performances alongside the Polish National Ballet.
In the following seasons Jakub Chrenowicz conducted opera and ballet performances in the Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw (including Stravinsky The Rite of Spring and Moniuszko The Haunted Manor).
In May 2015 he he was musical director and author of musical concept of the premiere of the Polish National Ballet’s Casanova in Warsaw (choreography: Krzysztof Pastor, libretto: Paweł Chynowski, scenography: Gianni Quaranta).
Jakub Chrenowicz has cooperated with a number of distinguished soloists, such as Alexander Gavrylyuk, Daniil Trifonov, Dang Thai Son, Iulianna Avdeeva, Isabelle van Keulen, Peter Jablonski, Kaja Danczowska, Jadwiga Rappé, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny, Bartłomiej Nizioł, Jakub Jakowicz, Łukasz Długosz, David Krakauer, Leszek Możdżer.

Employment at the Faculty
I

Courses taught, Faculty
jchrenowicz@amuz.edu.pl
jakub.chrenowicz@gmail.com