Tomasz Karwański

Tomasz Karwański

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
magister sztuki, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2020 r.

Stanowisko
asystent

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność
dyrygentura chóralna

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty
Dyrygowanie
Czytanie partytur
Zespoły do praktyk studenckich studiów licencjackich i magisterskich – asystent

Kontakt
tkarwanski@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

– dyrygent Chóru i Orkiestry Jordan podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie na katechezach dla polskich pielgrzymów (Stadion Cracovii, 2016)
– nagranie płyty pt. „Pośpiewaj” dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – gitara, śpiewa (2016)
– dyrygent Chóru i Orkiestry Jordan podczas Narodowej Pielgrzymki do Rzymu (Rzym, 2016)
– członek rady artystycznej, dyrygent, asystent dyr. art. Przemysława Pałki podczas XVI Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych oraz 50. Światowego Spotkania Chórów Polonijnych (Koszalin, 2018 i 2019)
– prapremiera Pasji wg św. Jana (komp. Jakub Unolt) wraz z Chórem i Orkiestrą Jordan (Fara Poznańska, 2019)
– prowadzący na Warsztatach Flash Mob podczas Grand Prix Polskiej Chóralistyki w Poznaniu (2019)

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

– II miejsce na wewnątrzuczelnianym konkursie kompozytorskim „Potwórz” (2016)
– III miejsce na XVII Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. prof. S. Kulczyńskiego w Poznaniu oraz Nagroda od Chóru Dziewczęcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. J. Kurczewskiego (2018)

Skip to content