Publikacje

Krzysztof Sowiński

Krzysztof Sowiński

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
Profesor, AM Poznań, 2020

Stanowisko
profesor

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
kameralistyka fortepianowa

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
Praca z pianistą
Kameralistyka

Kontakt
ksowinski@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Studia pianistyczne ukończył z wyróżnieniem w roku 1993 w klasie prof. Alicji Kledzik w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W 1992 roku uzyskał III nagrodę na C. Kahn European Piano Competition w Paryżu. Był stypendystą Towarzystwa Muzycznego im. Fr. Chopina w Warszawie, im. Fr. Liszta we Wrocławiu oraz Ministra Kultury i Sztuki. Występował w całej Polsce oraz Austrii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwecji, we Włoszech (Sycylia) i na Węgrzech. Partnerował takim artystom, jak: Iwona Hossa, Maria Pawlaczyk, Jadwiga Kaliszewska, Bartosz Bryła, Jarosław Żołnierczyk, Stefan Kamasa, Lech Bałaban, Katarzyna Budnik-Gałązka, Roman Jabłoński, Andrzej Wróbel, Dominik Połoński, Paola Mosca (Włochy), Thierry Barbé (Francja), Maxim Rysanov (Ukraina), Kenneth Martinson (USA) i wielu innym. Współpracował z Kwartetem Wieniawski.
Wraz z klarnecistą Bogusławem Jakubowskim dokonał nagrania płyty pt. Zapomniane i nowe utwory na klarnet kompozytorów szczecińskich XIX, XX, XXI wieku z utworami Carla Loewego, Ryszarda Kwiatkowskiego, Waldemara Sutryka i Artura Cieślaka. W swoim dorobku posiada również: płytę Sonatas z udziałem wiolonczelisty Macieja Mazurka, na której znajdują się kompozycje Luigi Boccheriniego, Ludwiga van Beethovena oraz Dymitra Szostakowicza, płytę pt. Xaver Scharwenka – piano&chamber music z solowymi i kameralnymi utworami kompozytora (Bartosz Bryła – skrzypce, Michał Bryła – altówka, Tomasz Lisiecki – wiolonczela), płytę nagraną z altowiolistą Lechem Bałabanem – Viola&Piano Duo z utworami Ernsta Blocha, Philippa Scharwenki, Dymitra Szostakowicza, a także Polish Viola Music XXI i Viola Trace 2020 zawierające dzieła najnowsze kompozytorów polskich oraz Wandering cloud poświęconą twórczości kompozytorów poznańskich (Lech Bałaban – altówka, Jan Bałaban – skrzypce, Agnieszka Bałaban – wiolonczela). Dokonał sesji nagraniowej do serii Let’s play together dla korporacji firm Diginet oraz Polish Jazz z siedzibą w Auburn, w Kalifornii. Materiał dostępny jest w formacie MP3 online.
W latach 1993-2001 był asystentem prof. Waldemara Andrzejewskiego. Przez wiele lat prowadził klasę fortepianu i kameralistyki w filii poznańskiej Akademii w Szczecinie, a także w Poznańskiej Szkole Talentów. Współpracował z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Gaude Polonia promującego młodych artystów z Europy Wschodniej. Prowadził kursy pianistyczne i lekcje otwarte w Polsce, Portugalii oraz w Chinach, wielokrotnie zasiadał w jury krajowych i europejskich konkursów muzycznych. Repertuar artysty obejmuje utwory od baroku po XXI wiek – łącznie około 300 pozycji solowych i kameralnych. Dokonał ponad 20 prawykonań utworów kameralnych prezentowanych na znaczących festiwalach, takich jak Międzynarodowe Festiwale Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Warszawska Jesień czy Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej (Warszawa). Był oficjalnym pianistą 46 Międzynarodowego Kongresu Altowiolowego w Poznaniu (2019).
W 2020 roku uzyskał tytuł profesora sztuki. Za wieloletnią pracę w macierzystej uczelni odznaczony został Brązowym Medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. W latach 2012-2020 pełnił kolejno funkcję prodziekana, dziekana Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa, a następnie dyrektora Instytutu Instrumentów Lutniczych. Obecnie jest dziekanem Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej w poznańskiej Akademii. W latach 2017-2020 był członkiem zarządu Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE/NAUKOWE

jw.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

jw.