Kinga Książczyk

mikołajczak-kingaKinga Mikołajczak

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
magister, AM w Poznaniu, 2015

Stanowisko
instruktor

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty
praca z akompaniatorem
repertuar wokalny

Kontakt
kksiazczyk@amuz.edu.pl

 


DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. M. Pabicha (2015). Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w kraju i za granicą. Koncertowała jako solistka recitali, koncertów kameralnych i koncertów symfonicznych w Polsce, na Węgrzech, Irlandii.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

Laureatka wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych:
– wyróżnienie na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Narvie, Estonia (2004),
– II nagroda na IX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Antoninie (2005),
– I nagroda na XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Szafarni (2005),
– III nagroda na V Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Krakowie (2006),
– IV nagroda oraz nagroda specjalna najlepsze wykonanie Wariacji b-moll op. 3 Karola Szymanowskiego na I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (2007),
– III nagroda na III Międzynarodowym Chopinowskim Konkursie Pianistycznym w Budapeszcie oraz nagroda specjalna przewodniczącego jury prof. Jana Jańskiego (2008),
– nagroda specjalna na II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Halina Czerny-Stefańska in memoriam” w Poznaniu (2011),
– I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Anemos w Rzymie, Włochy (2012),
– laureatka 46. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (2012),
– nagroda pozaregulaminowa na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Halina Czerny-Stefańska in memoriam” w Poznaniu (2014),
– I nagroda na XV Festiwalu „Music without limits” w Druskiennikach, Litwa (2015).

Stypendystka Prezydenta Miasta Poznania, Women Buisness Club i Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

  

Last name and first name
Kinga Książczyk

Academic title and degree, institution, graduation year
Master of Arts

Position
lecturer

Artistic/research discipline
Instrumental Studies

Speciality
Piano

Employment at the Faculty
I

Courses taught
Work with the accompanist
Vocal repertoire
Piano

Contact
kksiazczyk@amuz.edu.pl

 


ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

A graduate of the Academy of Music. Ignacy Jan Paderewski in Poznań, where she graduated with honors in the piano class of prof. M. Pabich (2015). Kinga Książczyk conducts lively artistic activity in Poland and abroad. She has performed as a soloist of recitals, chamber concerts and symphonic concerts in Poland, Hungary and Ireland.

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

Laureate of many national and international competitions:
– a distinction at the 5th International Piano Competition Fryderyk Chopin in Narva, Estonia (2004),
– 2nd prize at the 9th International Piano Competition Fryderyk Chopin in Antonin (2005),
– First prize at the 13th International Piano Competition Fryderyk Chopin in Szafarnia (2005),
– 3rd prize at the 5th National Piano Competition in Krakow (2006),
– 4th Prize and Special Prize for the best performance of the Variations in B flat minor, Op. 3 by Karol Szymanowski at the 1st Polish National Piano Competition Karol Szymanowski in Warsaw (2007),
– 3rd prize at the 3rd International Chopin Piano Competition in Budapest and the special prize of the chairman of the jury, prof. Jan Jański (2008),
– special award at the 2nd International Piano Competition „Halina Czerny-Stefańska in memoriam” in Poznań (2011),
– 1st prize at the Anemos International Piano Competition in Rome, Italy (2012),
– laureate of the 46th Polish Piano Festival in Słupsk (2012),
– extra-statutory award at the 3rd International Piano Competition „Halina Czerny-Stefańska in memoriam” in Poznań (2014),
– 1st prize at the 15th “Music without limits” Festival in Druskienniki, Lithuania (2015).

Skip to content