Kinga Książczyk

mikołajczak-kingaTytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania

doktor, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2021

Stanowisko

wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa — kierunek

Instrumentalistyka

Specjalność

fortepian

Zatrudnienie na Wydziale

I

Instytut

IW

Prowadzone przedmioty

Repertuar wokalny, Praca z akompaniatorem, Fortepian ogólny

Kontakt: adres email

kksiazczyk@amuz.edu.pl

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne pod kierunkiem prof. Macieja Pabicha w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych m.in. otrzymała I nagrodę na XV Festiwalu „Music without limits” w Druskiennikach (Litwa/2015), I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Anemos w Rzymie (Włochy/2012). W 2014 roku otrzymała w Poznaniu nagrodę pozaregulaminową na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Halina Czerny-Stefańska in memoriam”. W 2012 roku została laureatką 46. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Otrzymała również szereg nagród dla wyróżniającego się pianisty na polu kameralistyki. Była także stypendystką Prezydenta Miasta Poznania oraz Women Buisness Club. Prowadzi działalność artystyczną jako solistka i kameralistka w Polsce i poza granicami (Węgry, Niemcy, Szwajcaria). Działalność koncertową łączy z pedagogiczną w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie w 2021 r. uzyskała stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Jest cenioną kameralistką, specjalizującą się w repertuarze wokalnym. Obecnie jest wykładowcą Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe

 

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

 


Last name and first name

Książczyk Kinga

Academic title and degree, institution, graduation year

Ph.D., The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznan, 2021

Position

Lecturer

Artistic/research discipline

Instrumental Studies

Speciality

Piano

Employment at the Faculty
I

Courses taught

Work with the accompanist
Vocal repertoire
Piano

Contact

kksiazczyk@amuz.edu.pl

 


ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, albums, compositions)

A graduate of The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, where she graduated with honors in the piano class of prof. M. Pabich (2015). Kinga Książczyk conducts lively artistic activity in Poland and abroad. She has performed as a soloist of recitals, chamber concerts and symphonic concerts in Poland, Hungary and Ireland.

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

Laureate of many national and international competitions:
– a distinction at the 5th International Piano Competition Fryderyk Chopin in Narva, Estonia (2004),
– 2nd prize at the 9th International Piano Competition Fryderyk Chopin in Antonin (2005),
– First prize at the 13th International Piano Competition Fryderyk Chopin in Szafarnia (2005),
– 3rd prize at the 5th National Piano Competition in Krakow (2006),
– 4th Prize and Special Prize for the best performance of the Variations in B flat minor, Op. 3 by Karol Szymanowski at the 1st Polish National Piano Competition Karol Szymanowski in Warsaw (2007),
– 3rd prize at the 3rd International Chopin Piano Competition in Budapest and the special prize of the chairman of the jury, prof. Jan Jański (2008),
– special award at the 2nd International Piano Competition „Halina Czerny-Stefańska in memoriam” in Poznań (2011),
– 1st prize at the Anemos International Piano Competition in Rome, Italy (2012),
– laureate of the 46th Polish Piano Festival in Słupsk (2012),
– extra-statutory award at the 3rd International Piano Competition „Halina Czerny-Stefańska in memoriam” in Poznań (2014),
– 1st prize at the 15th “Music without limits” Festival in Druskienniki, Lithuania (2015).

Skip to content