Dokumenty do pobrania

SPRAWY PRACOWNICZE

 1. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 2. Oświadczenie o zmianie dowodu osobistego
 3. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 4. Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie i informacja o prowadzeniu własnej działalności
 5. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich
 6. Wniosek o udzielenie urlopu dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 7. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 lat
 8. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego
 9. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
 10. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 11. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 12. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia
 13. Kwestionariusz kandydata – dla pracownika
 14. Kwestionariusz kandydata – dla studenta

 

DRUKI ZUS

 1. ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń:zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 2. ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego:zgłoszenie zmiany danych
 3. ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 4. ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
 5. ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 6. ZUS Z-15A – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
 7. ZUS Z-15B – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

 

NAGRODY, ODZNACZENIA

 1. Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia
 2. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę
 3. Wniosek o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis
 4. Wniosek o nadanie odznaki honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej
 5. Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 6. Informacje dotyczące wypełniania wniosków

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 1. Regulamin-ZFŚS

Załącznik nr 1 Wniosek o GRUSZĘ 2021 (wersja pdf)

Załącznik nr 1 Wniosek o GRUSZĘ 2021 (wersja word)

Załącznik nr 2 Wniosek o pożyczkę mieszkaniową (wersja pdf)

Załącznik nr 2 Wniosek o pożyczkę mieszkaniową (wersja word)