Dokumenty do pobrania

SPRAWY PRACOWNICZE

 1. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
  Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 2. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
  Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 3. Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie i informacja o prowadzeniu własnej działalności
 4. Wniosek urlopowy dla nauczycieli akademickich (pdf)
 5. Wniosek urlopowy dla nauczycieli akademickich (doc)
 6. Wniosek urlopowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pdf)
 7. Wniosek urlopowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (Word)
 8. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 lat
 9. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego
 10. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
 11. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 12. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 13. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia
 14. Kwestionariusz osobowy – dla pracownika
  Kwestionariusz osobowy – dla pracownika
 15. Kwestionariusz osobowy – dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Kwestionariusz osobowy – dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

DRUKI ZUS

 1. ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń:zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 2. ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego: zgłoszenie zmiany danych
 3. ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 4. ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
 5. ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 6. ZUS Z-15A – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
 7. ZUS Z-15B – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

 

NAGRODY, ODZNACZENIA

 1. Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia
 2. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę
 3. Wniosek o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis
 4. Wniosek o nadanie odznaki honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej
 5. Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 6. Informacje dotyczące wypełniania wniosków

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 1. Regulamin-ZFŚS
 2. Załącznik nr 1_Wniosek o GRUSZĘ 2022
 3. Załącznik nr 1_Wniosek o GRUSZĘ_2022
 4. Załącznik nr 2_WNIOSEK o pożyczkę mieszkaniową
 5. Załącznik nr 2_WNIOSEK o pożyczkę mieszkaniową
Skip to content