Dokumenty do pobrania

SPRAWY PRACOWNICZE

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

3. Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania

4. Oświadczenie o zmianie dowodu osobistego

5. Oświadczenie – art_109 ust_ 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

6. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy

7. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich

8. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

9. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 lat

10. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego

11. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

12. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

13. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

14. Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie

15. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia

 

DRUKI ZUS

1. ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń:zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

2. ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego:zgłoszenie zmiany danych

3. ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

4. ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

5. ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

6. ZUS Z-15A – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

7. ZUS Z-15B – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

 

NAGRODY, ODZNACZENIA

1. Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia

2. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę

3. Wniosek o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis

4. Wniosek o nadanie odznaki honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej

5. Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

6. Informacje dotyczące wypełniania wniosków

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

1. Regulamin-ZFŚS

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

– Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

DOKUMENTY

1. Sprawozdanie dotyczące efektywności energetycznej za 2014