ROK 2014

– Senat 26.11.2014

Porządek obrad:

Porządek obrad 26 11 2014

Uchwały:

Uchwała Senatu nr 7 – Dotyczy Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014

Uchwała Senatu nr 8 – Dotyczy Wprowadzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego

Uchwała Senatu nr 9 – Dotyczy Powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej i Odwoławczej Komisji Oceniającej

Uchwała Senatu nr 10 – Dotyczy Nadania Auli Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu imienia prof. Stefana Stuligrosza

Uchwała Senatu nr 11 – Dotyczy Zmiany uchwały limitowej z dnia 15 października 2014 r.

 

– Senat 15.10.2014

Uchwała Senatu nr 2 – zmieniająca treść Uchwały nr 22014 z dnia 14 maja 2014 r. dotyczącej liczby studentów studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Uchwała Senatu nr 3 – Dotyczy Przyjęcia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat związanych

Uchwała Senatu nr 4 – Dotyczy zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego

Uchwała Senatu nr 5 – Poprawka do Uchwały Senatu nr 3-2014

Uchwała Senatu nr 6 – Dotyczy Wprowadzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego

 

 – Senat 25.09.2014

Porządek obrad:

Porządek obrad

Uchwały:

Uchwała Senatu nr 1 – Dotyczy Przyjęcia Sprawozdania Rektora za rok akademicki 201314

 

– Senat 25.06.2014

Porządek obrad:

Porządek obrad

Uchwały:

Uchwała nr 1 25.06.2014

Uchwała nr 2 25.06.2014

Uchwała nr 5 25 06 2014

 

– Senat 26.05.2014

Porządek obrad:

Porządek obrad

Uchwały:

Aneks do uchwały

Uchwała nr 1 25.06.2014

Uchwała nr 2 25.06.2014

Uchwała nr 5 25.06.2014

 

– Senat 14.05.2014

Porządek obrad:

Porządek obrad

Uchwały:

Aneks do uchwały

Uchwała nr 1 14.05.2014

Uchwała nr 4 14.05.2014

Uchwała nr 5 14.05.2014

 

– Senat 09.04.2014

Porządek obrad:

Porządek obrad

Uchwały:

Uchwała nr 1 09.04.2014

Uchwała nr 2 09.04.2014

Uchwała nr 3 09.04.2014

Uchwała nr 4 09.04.2014

Uchwała nr 5 09.04.2014

Uchwała nr 6 09.04.2014

Skip to content