Komunikaty

Publikacje

Zarządzenie JM Rektor w sprawie kosztów podróży studentów i doktorantów

 

Z dniem 17 stycznia 2022 r. weszło w życie zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 3/2022 w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez studentów lub doktorantów reprezentujących uczelnię w wydarzeniach artystycznych i naukowych na terenie Polski i poza granicami kraju:

 

 

 

Nr 3 Zarządzenie dot. zwrotu kosztów podróży studentów