Komunikaty

Publikacje

Nowe specjalności na studiach stacjonarnych I st. o profilu ogólnoakademickim

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 4/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia specjalności w ramach kierunków studiów w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, od roku akademickiego 2022/2023 będą prowadzone nowe specjalności na kierunkach stacjonarnych studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Warunkiem rozpoczęcia kształcenia jest pozytywny wynik rekrutacji.

Nr 4 Zarządzenie Rektora – utworzenie nowych specjalności

 

Nowe specjalności:

1. prowadzona w języku polskim na kierunku „jazz i muzyka estradowa”:
– skrzypce jazzowe

2. prowadzone w języku angielskim:

1) na kierunku „dyrygentura”:
– dyrygentura symfoniczna
– dyrygentura chóralna

2) na kierunku „instrumentalistyka”:
– lutnictwo artystyczne

3) na kierunku „jazz i muzyka estradowa” – we wszystkich specjalnościach,

4) na kierunku „kompozycja i teoria muzyki”:
– kompozycja
– kompozycja elektroakustyczna

5) na kierunku „wokalistyka” – we wszystkich specjalnościach

6) na kierunku „historyczne praktyki wykonawcze” – we wszystkich specjalnościach.